Odd Stokke Gabrielsen

Bilde av Odd Stokke Gabrielsen
English version of this page
Telefon +47 22857346
Mobiltelefon +47 41560130
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1066 Blindern 0316 Oslo
Andre tilknytninger Fakultetsadministrasjonen

Faglige interesser

Jeg er særlig interessert i prosessene som henter ut informasjon kodet i DNA i en levende celle – med fokus på hvordan genavlesning kontrolleres via transkripsjonsfaktorer og epigenetikk. Livsvitenskap i det store bildet – som vitenskap i relasjon til samfunnsutfordringene –  er også av stor interesse.

Undervisning

Har for tiden undervisningsfri, men holder et intensivt kurs MBV4230/9230 “Eukaryotic transcription factors - structures, function, regulation”

Bakgrunn

Jeg er utdannet biokjemiker fra UiO (cand.mag. 1973, cand.real. 1977, stipendiat 77-83). Min veileder Tordis Øyen initierte min interesse for DNA og genavlesning (transkripsjon), som ble kraftig stimulert av André Sentenac under mitt første år i Paris (1984, ved SBCH, CEA-Saclay, Paris). Her begynte et langvarig forhold til  transkripsjonsfaktorer, kontrollproteiner som dirigerer hvilke gener som er skrudd PÅ eller AV. Etter et kort biotekeventyr med parathyroid hormon (PTH) og et nordisk stipend, ble det to nye år i Paris (1990 – 1991 ved Laboratoire d´Ingéniérie des Protéines, Centre d´Etudes Nucleaires de Saclay). Her startet jeg studiene av transkripsjonsfaktoren c-Myb, som fulgte med hjem da jeg fikk stillingen som 1.amanuensis ved Biokjemisk institutt, UiO, fra jan 1992 (professor fra mai 1993). Siden den tid har forskningen dreiet seg om transkripsjon - hvordan gener avleses – med c-Myb som favoritt,  en sentral regulator av genprogrammene som styrer utviklingen blodceller og som ved endret form eller nivå kan bidra til leukemi. Innen dette spesialfeltet har vi levert en rekke bidrag gjennom årene (i tidsskrift som Science, EMBO J, Blood, Oncogene, Nucleic Acids Res, J Biol Chem), godt hjulpet av 11 ferdige Dr.grads-kandidater og 30 Masterstudenter, så vel som av samarbeidende forskere fra syv land.

Priser

Innvalgt medlem i Det Norske Vitenskaps-Akademi.

Verv

 • Medlem av Fenstadutvalget som utredet “Strategier for universitetets forskning innen bioteknologi og molekylærbiologi” 1999-2000.
 • Leder for det tverrfakultære organet EMBIO – styringsgruppe for molekylærbiologi, bioteknologi og bioinformatikk ved UiO (2002-2008).
 • Ledet gruppen av forskningsdekanene ved UiO som en del av UiOs “Prosess faglig prioritering” som ledet frem til etablering av syv tverrfakultære satsingsområder (2007-2008).
 • Arbeidende styreleder  (60%) for den strategiske tverrfakultære Life Science satsingen ved UiO, MLSUiO  “Molecular Life Sciences UiO” (2009 - ). Innebærer bl.a. overordnet linjeansvar for Bioteknologisenteret i Oslo (www.biotek.uio.no) og Norsk senter for molekylærmedisin (www.ncmm.uio.no).
 • Leder nå arbeidsgruppen ved UiO som samarbeider med Kunnskaps-departementet om den pågående KS1 prosessen knyttet til et nytt forskningssenter for life science ved UiO (2009-).
 • Leder for den sentrale AVIT-utvalget ved UiO som gir råd om prioritering av avansert vitenskapelig utstyr (2006-).
 • Medlem av forskningskomiteen ved UiO.
 • Medlem av forskningskomiteen ved Oslo universitetssykehus (OUS).
 • Styremedlem i CAS – Centre for advanced study (www.cas.uio.no)
 • Styremedlem i VISTA –  Det Norske Videnskaps-Akademi og Statoils grunnforskningprogram (www.vista.no).

Samarbeid

 • Har pågående forskningssamarbeid med forskere i Moskva, Minneapolis og Queensland Australia.
 • Prosjektleder av det FUGE-finansierte konsortiet “Nuclear program in health and disease - transcriptome approach to mechanisms” sammen med prof. Collas, Myklebost, og Saatcioglu (2004-2009), og oppfølgingsprogrammet ”NucPro: Epigenetics of nuclear programs - from genome-wide landscapes to individual factor mechanisms” (2007-2011)
 • Partner i det satsingsområdet GREC (Gene regulation and epigenetics) utpekt av Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO.
Emneord: Livsvitenskap - life science

Publikasjoner

 • Lemma, Roza Berhanu; Ledsaak, Marit; Fuglerud, Bettina Maria; Sandve, Geir Kjetil; Eskeland, Ragnhild & Gabrielsen, Odd Stokke (2021). Chromatin occupancy and target genes of the haematopoietic master transcription factor MYB. Scientific Reports.  ISSN 2045-2322.  11(9008) . doi: 10.1038/s41598-021-88516-w Vis sammendrag
 • Stabell, Marianne; Sæther, Thomas; Kjendseth, Åsmund Røhr; Gabrielsen, Odd Stokke & Myklebost, Ola (2021). Methylation-dependent SUMOylation of the architectural transcription factor HMGA2. Biochemical and Biophysical Research Communications - BBRC.  ISSN 0006-291X.  552, s 91- 97 . doi: 10.1016/j.bbrc.2021.02.099 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Fan, Qiong; Nørgaard, Rikke Christine; Grytten, Ivar; Ness, Cecilie; Lucas, Christin; Vekterud, Kristin; Södling, Helen; Matthews, Jason; Lemma, Roza Berhanu; Gabrielsen, Odd Stokke; Bindesbøll, Christian; Ulven, Stine Marie; Nebb, Hilde Irene; Grønning-Wang, Line Mariann & Sæther, Thomas (2020). LXRα Regulates ChREBPα Transactivity in a Target Gene-Specific Manner through an Agonist-Modulated LBD-LID Interaction. Cells.  ISSN 2073-4409.  9(5), s 1- 26 . doi: 10.3390/cells9051214 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Næs, Guro; Storesund, Jan Ove; Udayakumar, Priyanga-Dina; Ledsaak, Marit & Gabrielsen, Odd Stokke (2020). Dissecting the transactivation domain (tAD) of the transcription factor c‐Myb to assess recent models of tAD function. FEBS Open Bio.  ISSN 2211-5463.  10(11), s 2329- 2342 . doi: 10.1002/2211-5463.12978 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fan, Qiong; Nørgaard, Rikke Christine; Grytten, Ivar; Ness, Cecilie Maria; Lucas, Christin; Vekterud, Kristin; Soedling, Helen; Matthews, Jason; Lemma, Roza Berhanu; Gabrielsen, Odd Stokke; Bindesbøll, Christian; Ulven, Stine Marie; Nebb, Hilde Irene; Grønning-Wang, Line Mariann & Sæther, Thomas (2019). Open the LID: LXRα regulates ChREBPα transactivity in a target gene-specific manner through an agonist-modulated LBD-LID interaction. BioRxiv.  ISSN 0362-4331. . doi: 10.1101/2019.12.20.869974 Vis sammendrag
 • Fuglerud, Bettina Maria; Ledsaak, Marit; Rogne, Marie; Eskeland, Ragnhild & Gabrielsen, Odd Stokke (2018). The pioneer factor activity of c-Myb involves recruitment of p300 and induction of histone acetylation followed by acetylation-induced chromatin dissociation. Epigenetics & Chromatin.  ISSN 1756-8935.  11(1) . doi: 10.1186/s13072-018-0208-y Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rodriguez- Castañeda, Fernando; Lemma, Roza Berhanu; Cuervo Torre, Ignacio; Bengtsen, Mads; Moen, Lisa Marie; Ledsaak, Marit; Eskeland, Ragnhild & Gabrielsen, Odd Stokke (2018). The SUMO protease SENP1 and the chromatin remodeller CHD3 interact and jointly affect chromatin accessibility and gene expression. Journal of Biological Chemistry.  ISSN 0021-9258.  293(40), s 15439- 15454 . doi: 10.1074/jbc.RA118.002844 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bengtsen, Mads; Sørensen, Linda Therese; Aabel, Linn Ingeborg; Ledsaak, Marit; Matre, Vilborg & Gabrielsen, Odd Stokke (2017). The adaptor protein ARA55 and the nuclear kinase HIPK1 assist c-Myb in recruiting p300 to chromatin. Biochimica et Biophysica Acta. Gene Regulatory Mechanisms.  ISSN 1874-9399.  1860(7), s 751- 760 . doi: 10.1016/j.bbagrm.2017.05.001 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fuglerud, Bettina Maria; Lemma, Roza Berhanu; Wanichawan, Pimthanya; Sundaram, Arvind; Eskeland, Ragnhild & Gabrielsen, Odd Stokke (2017). A c-Myb mutant causes deregulated differentiation due to impaired histone binding and abrogated pioneer factor function. Nucleic Acids Research (NAR).  ISSN 0305-1048.  45(13), s 7681- 7696 . doi: 10.1093/nar/gkx364 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Simovski, Boris; Vodak, Daniel; Gundersen, Sveinung; Domanska, Diana Ewa; Azab, Abdulrahman; Holden, Lars; Holden, Marit; Grytten, Ivar; Rand, Knut Dagestad; Drabløs, Finn; Johansen, Morten; Mora Ortiz, Antonio Carlos; Lund-Andersen, Christin; Fromm, Bastian; Eskeland, Ragnhild; Gabrielsen, Odd Stokke; Ferkingstad, Egil; Nakken, Sigve; Bengtsen, Mads; Nederbragt, Alexander Johan; Thorarensen, Hildur Sif; Akse, Johannes Andreas; Glad, Ingrid Kristine; Hovig, Johannes Eivind & Sandve, Geir Kjetil (2017). GSuite HyperBrowser: integrative analysis of dataset collections across the genome and epigenome. GigaScience.  ISSN 2047-217X.  6(7), s 1- 12 . doi: 10.1093/gigascience/gix032 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Ledsaak, Marit; Bengtsen, Mads; Molværsmyr, Ann-Kristin; Fuglerud, Bettina Maria; Matre, Vilborg; Eskeland, Ragnhild & Gabrielsen, Odd Stokke (2016). PIAS1 binds p300 and behaves as a coactivator or corepressor of the transcription factor c-Myb dependent on SUMO-status. Biochimica et Biophysica Acta. Gene Regulatory Mechanisms.  ISSN 1874-9399.  1859(5), s 705- 718 . doi: 10.1016/j.bbagrm.2016.03.011
 • Bengtsen, Mads; Klepper, Kjetil; Gundersen, Sveinung; Cuervo Torre, Ignacio; Drabløs, Finn; Hovig, Johannes Eivind; Sandve, Geir Kjetil F.; Gabrielsen, Odd Stokke & Eskeland, Ragnhild (2015). c-Myb Binding Sites in Haematopoietic Chromatin Landscapes. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  10(7) . doi: 10.1371/journal.pone.0133280 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Mora Ortiz, Antonio Carlos; Sandve, Geir Kjetil; Gabrielsen, Odd Stokke & Eskeland, Ragnhild (2015). In the loop: promoter-enhancer interactions and bioinformatics. Briefings in Bioinformatics.  ISSN 1467-5463. . doi: 10.1093/bib/bbv097 Vis sammendrag
 • Alm-Kristiansen, Anne Hege; Lorenzo, Petra Isabel O.; Molværsmyr, Ann-Kristin; Matre, Vilborg; Ledsaak, Marit; Sæther, Thomas & Gabrielsen, Odd Stokke (2011). PIAS1 interacts with FLASH and enhances its co-activation of c-Myb. Molecular Cancer.  ISSN 1476-4598.  10 . doi: 10.1186/1476-4598-10-21
 • Lorenzo, Petra Isabel O.; Brendeford, Elen Margrethe; Gilfillan, Siv; Gavrilov, Alexey A; Ledsaak, Marit; Razin, Sergey V; Eskeland, Ragnhild; Sæther, Thomas & Gabrielsen, Odd Stokke (2011). Identification of c-Myb target genes in K562 cells reveals a role for c-Myb as a master regulator. Genes & cancer.  ISSN 1947-6019.  2(8), s 805- 817 . doi: 10.1177/1947601911428224 Vis sammendrag
 • Sæther, Thomas; Pattabiraman, D.R.; Alm-Kristiansen, Anne Hege; Vogt- Kielland, Linn Troye; Gonda, T.J. & Gabrielsen, Odd Stokke (2011). A functional SUMO-interacting motif in the transactivation domain of c-Myb regulates its myeloid transforming ability. Oncogene.  ISSN 0950-9232.  30(2), s 212- 222 . doi: 10.1038/onc.2010.397
 • Molværsmyr, Ann-Kristin; Sæther, Thomas; Gilfillan, Siv; Lorenzo, Petra Isabel O.; Kvaløy, Heidi; Matre, Vilborg & Gabrielsen, Odd Stokke (2010). A SUMO-regulated activation function controls synergy of c-Myb through a repressor-activator switch leading to differential p300 recruitment. Nucleic Acids Research (NAR).  ISSN 0305-1048.  38(15), s 4970- 4984 . doi: 10.1093/nar/gkq245
 • Matre, Vilborg; Nordgård, Oddmund; Alm-Kristiansen, Anne Hege; Ledsaak, Marit & Gabrielsen, Odd Stokke (2009). HIPK1 interacts with c-Myb and modulates its activity through phosphorylation. Biochemical and Biophysical Research Communications - BBRC.  ISSN 0006-291X.  388(1), s 150- 154 . doi: 10.1016/j.bbrc.2009.07.139
 • Alm-Kristiansen, Anne Hege; Norman, IL; Matre, Vilborg & Gabrielsen, Odd Stokke (2009). SUMO modification regulates the transcriptional activity of FLASH. Biochemical and Biophysical Research Communications - BBRC.  ISSN 0006-291X.  387(3), s 494- 499 . doi: 10.1016/j.bbrc.2009.07.053
 • Alm-Kristiansen, Anne Hege; Sæther, Thomas; Matre, Vilborg; Otnæss, Siv Kolstø; Dahle, Øyvind & Gabrielsen, Odd Stokke (2008). FLASH acts as a co-activator of the transcription factor c-Myb and localizes to active RNA polymerase II foci. Oncogene.  ISSN 0950-9232.  27, s 4644- 4656 . doi: 10.1038/onc.2008.105
 • Orvain, Christophe; Matre, Vilborg & Gabrielsen, Odd Stokke (2008). The transcription factor c-Myb affects pre-mRNA splicing. Biochemical and Biophysical Research Communications - BBRC.  ISSN 0006-291X.  372, s 309- 313 . doi: 10.1016/j.bbrc.2008.05.054
 • Rønneberg, Jo Anders; Tost, Jörg; Solvang, Hiroko K.; Alnaes, GIG; Alnæs, Grethe Irene Grenaker; Johansen, Fredrik E.; Brendeford, Ellen M.; Yakhini, Zohar; Gut, Ivo G.; Lonning, PE; Lønning, Per Eystein; Børresen-Dale, Anne-Lise; Gabrielsen, Odd Stokke & Kristensen, Vessela Nedelcheva (2008). GSTP1 promoter haplotypes affect DNA methylation levels and promoter activity in breast carcinomas. Cancer Research.  ISSN 0008-5472.  68(14), s 5562- 5571 . doi: 10.1158/0008-5472.CAN-07-5828
 • Berge, Tone; Matre, Vilborg; Brendeford, Elen Margrethe; Sæther, Thomas; Lüscher, Bernhard & Gabrielsen, Odd Stokke (2007). Revisiting a selection of target genes for the hematopoietic transcription factor c-Myb using chromatin immunoprecipitaion and c-Myb knockdown. Blood Cells, Molecules & Diseases.  ISSN 1079-9796.  39(3), s 278- 286 . doi: 10.1016/j.bcmd.2007.05.007
 • Sæther, Thomas; Berge, T; Ledsaak, Marit; Matre, Vilborg; Alm-Kristiansen, Anne Hege; Dahle, O; Aubry, F & Gabrielsen, Odd Stokke (2007). The chromatin remodeling factor Mi-2 alpha acts as a novel co-activator for human c-Myb. Journal of Biological Chemistry.  ISSN 0021-9258.  282 . doi: 10.1074/jbc.M700755200
 • Vad, Randi; Nafstad, E; Dahl, LA & Gabrielsen, Odd Stokke (2005). Engineering of a Pichia pastoris expression system for secretion of high amounts of intact human parathyroid hormone. Journal of Biotechnology.  ISSN 0168-1656.  116
 • Crowder, C; Dahle, Øyvind; Davis, RE; Gabrielsen, Odd Stokke & Rudikoff, S (2005). PML mediates IFN-alpha-induced apoptosis in myeloma by regulating TRAIL induction. Blood.  ISSN 0006-4971.  105
 • Dahle, Øyvind; Bakke, Oddmund & Gabrielsen, Odd Stokke (2004). c-Myb associates with PML in nuclear bodies in hematopoietic cells. Experimental Cell Research.  ISSN 0014-4827.  297(1), s 118- 126 Vis sammendrag
 • Dahle, Øyvind; Bakke, Oddmund & Gabrielsen, Odd Stokke (2004). c-Myb associates with PML in nuclear bodies in hematopoietic cells. Experimental Cell Research.  ISSN 0014-4827.  297, s 118- 126
 • Nordgård, Oddmund; Andersen, Tor Øyvind & Gabrielsen, Odd Stokke (2004). Selective inhibition of c-Myb DNA-binding by RNA polymers. BMC Biochemistry.  ISSN 1471-2091.  5(15) . doi: 10.1186/1471-2091-5-15 Vis sammendrag
 • Andersson, Kristin Brevik; Kowenz-Leutz, Elisabeth; Brendeford, Elen Margrethe; Tygsett, Ann-Helen Herwig; Leutz, Achim & Gabrielsen, Odd Stokke (2003). Phosphorylation dependent down-regulation of c-Myb DNA-binding is abrogated by a point mutation in the v-myb oncogene. Journal of Biological Chemistry.  ISSN 0021-9258.  278(6), s 3816- 3824
 • Dahle, Øyvind; Andersen, Tor Øyvind; Nordgård, Oddmund; Matre, Vilborg; Del Sal, Giannino & Gabrielsen, Odd Stokke (2003). Transactivation properties of c-Myb are critically dependent on two SUMO-1 acceptor sites that are conjugated in a PIASy enhanced manner. European Journal of Biochemistry (EJB).  ISSN 0014-2956.  270(6), s 1338- 1348
 • Matre, Vilborg; Høvring, Per Ivar; Fjeldheim, Åse Karine; Helgeland, Lars; Orvain, Christophe; Andersson, Kristin Brevik; Gautvik, Kaare M & Gabrielsen, Odd Stokke (2003). The human neuroendocrine thyrotropin-releasing hormone receptor promotor is activated by the haematopoietic transcription factor c-Myb. Biochemical Journal.  ISSN 0264-6021.  372, s 851-859
 • Nordgård, Oddmund; Dahle, Øyvind; Andersen, Tor Øyvind & Gabrielsen, Odd Stokke (2001). JAB1/CSN5 interacts with the GAL4 DNA binding domain: a note of caution about two-hybrid interactions. Biochimie.  ISSN 0300-9084.  83(10), s 969- 971 Vis sammendrag
 • Berge, Tone; Bergholtz, Stine Louise; Andersson, Kristin Brevik & Gabrielsen, Odd Stokke (2001). A novel yeast system for in vivo selection of recognition sequences: defining an optimal c-Myb-responsive element. Nucleic Acids Research (NAR).  ISSN 0305-1048.  29(20 (E99)) Vis sammendrag
 • Bergholtz, Stine Louise; Andersen, Tor Øyvind; Andersson, Kristin Brevik; Borrebæk, Jørgen; Lüscher, Bernhard & Gabrielsen, Odd Stokke (2001). The highly conserved DNA-binding domains of A-, B- and c-Myb differ with respect to DNA-binding, phosphorylation and redox properties. Nucleic Acids Research (NAR).  ISSN 0305-1048.  29(17), s 3546- 3556 Vis sammendrag
 • Pinson, Benoit; Brendeford, Elen Margrethe; Gabrielsen, Odd Stokke & Daignan-Fornier, Bertrand (2001). Highly conserved features of DNA binding between two divergent members of the Myb family of transcription factors. Nucleic Acids Research (NAR).  ISSN 0305-1048.  29(2), s 527- 535 Vis sammendrag
 • Pinson, Benoit; Gabrielsen, Odd Stokke & Daignan-Fornier, Bertrand (2000). Redox regulation of AMP synthesis in yeast: a role of the Bas1p and Bas2p transcription factors. Molecular Microbiology.  ISSN 0950-382X.  36(6), s 1460- 1469 Vis sammendrag
 • Pinson, Benoit; Kongsrud, Torill Line; Ording, Eli; Johansen, Lena; Daignan-Fornier, Bertrand & Gabrielsen, Odd Stokke (2000). Signaling through regulated transcription factor interaction: mapping of a regulatory interaction domain in the Myb-related Bas1p. Nucleic Acids Research (NAR).  ISSN 0305-1048.  28(23), s 4665- 4673 Vis sammendrag
 • Andersson, Kristin Brevik; Berge, Tone; Matre, Vilborg & Gabrielsen, Odd Stokke (1999). Sequence selectivity of c-Myb in vivo. Resolution of a DNA target specificity paradox. Journal of Biological Chemistry.  ISSN 0021-9258.  274(31), s 21986- 21994 Vis sammendrag
 • Kristensen, Vessela Nedelcheva; Haraldsen, E.K.; Anderson, K.B.; Lønning, Per Eystein; Erikstein, Bjørn; Kåresen, Rolf; Gabrielsen, Odd Stokke & Børresen-Dale, Anne-Lise (1999). CYP 17 and breast cancer risk; the polymorphism in the 5' flanking area of the gene does not influence binding to SP-1. Cancer Research.  ISSN 0008-5472.  59, s 2825- 2828
 • Kristensen, Vessela Nedelcheva; Haraldsen, Ellen Christine; Andersson, Kristin Brevik; Lønning, Per Eystein; Erikstein, Bjørn; Kåresen, Rolf; Gabrielsen, Odd Stokke & Børresen-Dale, Anne-Lise (1999). CYP17 and breast cancer risk: the polymorphism in the 5' flanking area of the gene does not influence binding to Sp-1. Cancer Research.  ISSN 0008-5472.  59(12), s 2825- 2828 Vis sammendrag
 • Zargarian, Loussinee; Tilly, Veronique Le; Jamin, Nadege; Chaffotte, A.; Gabrielsen, Odd Stokke; Toma, Flavio & Alpert, B. (1999). Myb-DNA recognition: role of tryptophan residues and structural changes of the minimal DNA binding domain of c-Myb. Biochemistry.  ISSN 0006-2960.  38(6), s 1921- 1929 Vis sammendrag
 • Brendeford, Elen Margrethe; Andersson, Kristin Brevik & Gabrielsen, Odd Stokke (1998). Nitric oxide (NO) disrupts specific DNA binding of the transcription factor c-Myb in vitro. FEBS Letters.  ISSN 0014-5793.  425(1), s 52- 56 Vis sammendrag
 • Pinson, Benoit; Sagot, Isabelle; Borne, Françoise; Gabrielsen, Odd Stokke & Daignan-Fornier, Bertrand (1998). Mutations in the yeast Myb-like protein Bas1p resulting in discrimination between promoters in vivo but not in vitro. Nucleic Acids Research (NAR).  ISSN 0305-1048.  26(17), s 3977- 3985 Vis sammendrag
 • Brendeford, Elen Margrethe; Myrset, Astrid Hilde; Hegvold, Anne Bostad; Lundin, Maria & Gabrielsen, Odd Stokke (1997). Oncogenic point mutations induce altered conformation, redox sensitivity, and DNA binding in the minimal DNA binding domain of avian myeloblastosis virus v-Myb. Journal of Biological Chemistry.  ISSN 0021-9258.  272(7), s 4436- 4443 Vis sammendrag
 • Brendeford, Elen Margrethe; Myrset, Astrid Hilde; Hegvold, Anne Bostad; Lundin, Maria & Gabrielsen, Odd Stokke (1997). Oncogenic point mutations induce altered conformation, redox-sensitivity and DNA-binding in the minimal DNA-binding domain of Avian Myeloblastosis Virus v-Myb. Journal of Biological Chemistry.  ISSN 0021-9258.  272(74436), s 4436- 4443
 • Xue, Bin; Gabrielsen, Odd Stokke & Myrset, Astrid Hilde (1997). Capillary electrophoretic mobility shift assay (CEMSA) of a protein-DNA complex. Journal of Capillary Electrophoresis.  ISSN 1079-5383.  4(5), s 225- 231 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Fan, Qiong; Nørgaard, Rikke Christine; Grytten, Ivar; Ness, Cecilie Maria; Lucas, Christin; Vekterud, Kristin; Södling, Helen; Matthews, Jason; Lemma, Roza Berhanu; Gabrielsen, Odd Stokke; Bindesbøll, Christian; Ulven, Stine Marie; Nebb, Hilde Irene; Grønning-Wang, Line Mariann & Sæther, Thomas (2019). LXRα interacts with the glucose-sensing transcription factor ChREBPα to regulate its transcriptional activity.. Vis sammendrag
 • Fan, Qiong; Nørgaard, Rikke Christine; Grytten, Ivar; Ulven, Stine Marie; Lucas, Christin; Bindesbøll, Christian; Lemma, Roza Berhanu; Gabrielsen, Odd Stokke; Grønning-Wang, Line Mariann; Nebb, Hilde Irene & Sæther, Thomas (2018). LXRα interacts with the glucose-sensing transcription factor ChREBPα and increases its transcriptional activity.
 • Mo, Ingrid; Eriksson, Anna; Brorson, Ina Skaara; Ledsaak, Marit; Harbo, Hanne Flinstad; Gabrielsen, Odd Stokke & Berge, Tone (2017). Identifying protein interaction partners for DEXI - encoded by the dexamethasone-induced gene, DEXI.
 • Matre, Vilborg; Aabel, Linn Ingeborg; Ledsaak, Marit; Vollsund, Pernille; Sæther, Thomas & Gabrielsen, Odd Stokke (2013). PTM-crosstalk: SUMO1 acts as a docking domain for the nuclear kinase HIPK1 mediating SUMO-linked phosphorylation of c-Myb and other targets. Vis sammendrag
 • Matre, Vilborg; Aabel, Linn Ingeborg; Ledsaak, Marit; Vollsund, Pernille; Sæther, Thomas & Gabrielsen, Odd Stokke (2012). PTM-crosstalk: SUMO1 acts as a docking domain for the nuclear kinase HIPK1 mediating SUMO-linked phosphorylation of c-Myb and other targets.
 • Molværsmyr, Ann-Kristin; Ledsaak, Marit; Alm-Kristiansen, Anne Hege; Lorenzo, Petra Isabel O.; Matre, Vilborg; Sæther, Thomas & Gabrielsen, Odd Stokke (2012). The SUMO E3 ligase PIAS1 interacts with c-Myb and enhances its transcriptional activity. Vis sammendrag
 • Sæther, Thomas; Bengtsen, Mads; Molværsmyr, Ann-Kristin; Pattabiraman, D.R.; Alm-Kristiansen, Anne Hege; Ledsaak, Marit; Gonda, T.J. & Gabrielsen, Odd Stokke (2012). Regulating the regulator: SUMO functions as a master switch for the transcription factor c-Myb. Vis sammendrag
 • Sæther, Thomas; Molværsmyr, Ann-Kristin; Gilfillan, Siv; Alm-Kristiansen, Anne Hege; Aabel, Linn Ingeborg; Matre, Vilborg & Gabrielsen, Odd Stokke (2011). The hematopoietic transcription factor c-Myb functions as an epigenetic organizer. Vis sammendrag
 • Rangberg, Anbjørg; Sæther, Thomas & Gabrielsen, Odd Stokke (2010). Design of a system for inducible SUMOylation of the transcription factor c-Myb. Vis sammendrag
 • Sæther, Thomas; Molværsmyr, Ann-Kristin; Lorenzo, Petra Isabel O.; Gilfillan, Siv; Kvaløy, Heidi; Matre, Vilborg & Gabrielsen, Odd Stokke (2010). A SUMO-regulated activation function (SRAF) controls synergy of c-Myb through a repressor-activator switch. Vis sammendrag
 • Sæther, Thomas; Pattabiraman, D.R.; Aabel, Linn Ingeborg; Matre, Vilborg; Gonda, T.J. & Gabrielsen, Odd Stokke (2010). A functional SUMO-interacting motif in the transactivation domain of c-Myb regulates its myeloid transforming ability. Vis sammendrag
 • Sæther, Thomas; Molværsmyr, Ann-Kristin; Lorenzo, Petra Isabel O.; Kvaløy, Heidi; Matre, Vilborg & Gabrielsen, Odd Stokke (2009). A SUMO-regulated activation function (SRAF) controls synergy of c-Myb through a repressor-activator switch. Vis sammendrag
 • Vollsund, Pernille; Bergholtz, Stine Louise; Sæther, Thomas; Aasland, Rein & Gabrielsen, Odd Stokke (2009). Understanding the phosphorylation-sumoylation cross talk in the transcription factor c-Myb. Vis sammendrag
 • Sæther, Thomas; Molværsmyr, Ann-Kristin; Matre, Vilborg; Lorenzo, Petra Isabel O. & Gabrielsen, Odd Stokke (2008). SUMO-conjugation of the transcription factor c-Myb controls cooperative behaviour and induces an activator-to-repressor switch in the negative regulatory domain. Vis sammendrag
 • Molværsmyr, Ann-Kristin; Kvaløy, Heidi; Sæther, Thomas; Matre, Vilborg & Gabrielsen, Odd Stokke (2007). Controlling gene expression through SUMO-conjugation - the importance of synergy. Vis sammendrag
 • Sæther, Thomas; Berge, Tone; Ledsaak, Marit; Matre, Vilborg; Alm-Kristiansen, Anne Hege; Dahle, Øyvind; Aubry, Florence & Gabrielsen, Odd Stokke (2007). The chromatin remodelling factor Mi-2alpha acts as a novel co-activator for human c-Myb. Vis sammendrag
 • Alm-Kristiansen, Anne Hege; Sæther, Thomas; Ledsaak, Marit; Matre, Vilborg & Gabrielsen, Odd Stokke (2006). FLASH is a coregulator of the transcription factor c-Myb.
 • Sæther, Thomas; Berge, Tone; Ledsaak, Marit; Dahle, Øyvind; Matre, Vilborg; Lüscher, Bernhard & Gabrielsen, Odd Stokke (2004). Human c-Myb interacts with the Mi-2alpha subunit of the NuRD complex. Vis sammendrag
 • Dahle, Øyvind; Bergeland, Trygve; Nordgård, Oddmund; Andersen, Tor Øyvind; Sal, Giannino Del & Gabrielsen, Odd Stokke (2001). SUMOylation of the human oncoprotein c-Myb and its implications. Vis sammendrag
 • Berge, Tone; Dittrich, Oliver; Gabrielsen, Odd Stokke & Lüscher, Bernhard (2001). Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) analysis of the human adenosine deaminase (hADA) gene ¿ c-Myb and polymerase occupancy and histone acetylation status. Vis sammendrag
 • Kongsrud, Torill Line; Pinson, Benoit; Daignan-Fornier, Bertrand & Gabrielsen, Odd Stokke (2001). The Myb-related Bas1p transcription factor ¿ dissection of domains involved in DNA-interaction in vitro and in vivo. Vis sammendrag
 • Matre, Vilborg; Høvring, Per Ivar; Fjeldheim, Åse Karine; Orvain, Christophe; Andersson, Kristin Brevik; Gautvik, Kaare M & Gabrielsen, Odd Stokke (2001). Transactivation of the human TRH by c-Myb; a possible link beetween the neuroendocrine and the immune systems. Vis sammendrag
 • Orvain, Christophe & Gabrielsen, Odd Stokke (2001). Evidence that the transcription factor c-Myb is involved in pre-mRNA splicing.
 • Dahle, Øyvind; Nordgård, Oddmund; Recordon, Patricia & Gabrielsen, Odd Stokke (2000). Two-hybrid screening for protein interaction partners of c-Myb. Vis sammendrag
 • Nordgård, Oddmund; Dahle, Øyvind; Andersen, Tor Øyvind & Gabrielsen, Odd Stokke (2000). Is JAB1 an interaction partner of c-Myb?. Vis sammendrag
 • Berge, Tone; Andersson, Kristin Brevik & Gabrielsen, Odd Stokke (2000). An in vivo selection system based on yeast to identify optimal response-elements for DNA-binding transcription factors. Vis sammendrag
 • Berge, Tone; Andersson, Kristin Brevik & Gabrielsen, Odd Stokke (2000). An in vivo selection system in yeast to identify optimal response elements for the c-Myb transcription factor. Vis sammendrag
 • Brendeford, Elen Margrethe; Andersson, Kristin Brevik; Tygsett, Ann-Helen Herwig; Kowenz-Leutz, Elisabeth; Leutz, Achim & Gabrielsen, Odd Stokke (2000). A phosphorylation site in the DNA-binding domain of the transcription factor c-Myb that is lost in AMV v-Myb. Vis sammendrag
 • Brendeford, Elen Margrethe; Andersson, Kristin Brevik; Tygsett, Ann-Helen Herwig; Kowenz-Leutz, Elisabeth; Leutz, Achim & Gabrielsen, Odd Stokke (2000). STUDY OF A PHOSPHORYLATION SITE IN THE DNA-BINDING DOMAIN OF THE TRANSCRIPTION FACTOR c-MYB WHICH IS ABSENT IN AMV v-MYB. Vis sammendrag
 • Gabrielsen, Odd Stokke; Matre, Vilborg & Bergholtz, Stine Louise (2000). Protein-Oligonucleotide Interactions, In R. A. Meyers (ed.),  Encyclopedia of Analytical Chemistry.  John Wiley & Sons.  s 5997 - 6017 Vis sammendrag
 • Pinson, Benoit; Kongsrud, Torill Line; Ording, Eli; Johansen, Lena; Daignan-Fornier, Bertrand & Gabrielsen, Odd Stokke (2000). The Myb-related yeast transcription factor Bas1p has a signal-responsive repression/activation-domain. Vis sammendrag
 • Nordgård, Oddmund & Gabrielsen, Odd Stokke (1999). Macromolecular interactions of the c-Myb oncoprotein.
 • Berge, Tone; Andersson, Kristin Brevik & Gabrielsen, Odd Stokke (1999). Improved model systems for studies of transcriptional control in vivo.
 • Brendeford, Elen Margrethe; Andersson, Kristin Brevik; Pinson, Benoit; Daignan-Fornier, Bertrand & Gabrielsen, Odd Stokke (1999). REDOX REGULATION OF SPECIFIC DNA-BINDING OF THE TRANSCRIPTION FACTOR c-MYB.
 • Pinson, Benoit; Gabrielsen, Odd Stokke & Daignan-Fornier, Bertrand (1999). Redox regulation of yeast biosynthesis genes.
 • Olsen, O. N.; Bergholtz, Stine Louise; Granum, P.E. & Gabrielsen, Odd Stokke (1998). Studies on the molecular interactions of c-Myb by one -hybrid and pull-down strategies.
 • Andersson, Kristin Brevik; Berge, Tone; Matre, Vilborg & Gabrielsen, Odd Stokke (1998). The activity of Myb MRE's in vivo is dependent on the R2R3 domain alone and the protein expression level.
 • Berge, Tone; Andersson, Kristin Brevik & Gabrielsen, Odd Stokke (1998). Design of an in vitro selection system based on yeast to identify optimal response-elements for DNA-binding transcription factors.
 • Gabrielsen, Odd Stokke (1998). Når gener blir syke-hva genteknologien har lært oss om kreft.
 • Gabrielsen, Odd Stokke (1998). The Myb-related transcription factor BAS1 in yeast - a useful model system for c-Myb?.
 • Kongsrud, Torill Line; Johansen, L.; Ording, Eli; Pinson, Benoit; Daignan-Fornier, Bertrand & Gabrielsen, Odd Stokke (1998). The Myb-related yeast transcription factor BAS1 contains a chameleon domain as an internal repressor and as an external activation domain.
 • Kongsrud, Torill Line; Paramu, V.; Ording, Eli; Johansen, L. & Gabrielsen, Odd Stokke (1998). Transactivation studies of BAS1 and BAS2, two related transcription factors from yeast.
 • Olsen, O. N. & Gabrielsen, Odd Stokke (1998). One hybrid screening for proteins binding the Myb recognititon.
 • Andersson, Kristin Brevik & Gabrielsen, Odd Stokke (1997). Functional differences between Myb-binding sequences in mammalian cells.
 • Berge, Tone; Andersson, Kristin Brevik & Gabrielsen, Odd Stokke (1997). Design of an in vivo selection system based on yeast to identify optimal respons-element for DNA-binding transcription factors.
 • Brendeford, Elen Margrethe; Bergholtz, Stine Louise; Ording, Eli; Risøen, Per Arne; Matre, Vilborg & Gabrielsen, Odd Stokke (1997). C-Myb - Midifractions that affect DNA-binding.
 • Gabrielsen, Odd Stokke (1997). The Myb-domain - a flexible DNA-binding domain with regulatory potential, used by trancripton factors from yeast ro humans.
 • Gabrielsen, Odd Stokke (1997). The Myb-domain - a flexible DNA-binding domain with regulatory potential, used by transcription factors from yeast to humans.
 • Gabrielsen, Odd Stokke (1997). The oncoprotein c-Myb - some lessons from studies in vitro, in yeast and in cell culture.
 • Ording, Eli; Bergholtz, Stine Louise; Brendeford, Elen Margrethe; Jamin, Nadege & Gabrielsen, Odd Stokke (1997). Flexibility in the second half-sie sequence recognized by the c-Myb R2 domain - in vitro and in vivo analysis.
 • Borrebæk, Jørgen; Henriksen, J. & Gabrielsen, Odd Stokke (1996). DNA-binding studies of the B-Myb transcription factor.
 • Borrebæk, Jørgen; Ording, Eli & Gabrielsen, Odd Stokke (1996). B-Myb versus c-Myb. In vitro DNA-binding studies.
 • Brendeford, Elen Margrethe; Myrset, Astrid Hilde; Hegvold, Anne Bostad; Lundin, Maria & Gabrielsen, Odd Stokke (1996). Altered conformation, DNA-binding and redox-sensitivity on the minimal DNA-binding domain of AMV v-Myb.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. jan. 2011 11:14 - Sist endret 24. nov. 2017 14:50

Forskergrupper