rubenap

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

For min personpresentasjon gå til CEES sine sider her. 

Publikasjoner

 • Pettersen, Ruben Alexander; Junge, Claudia; Østbye, Kjartan; Mo, Tor Atle & Vøllestad, Leif Asbjørn (2020). Genetic population structure of the monogenean parasite Gyrodactylus thymalli and its host European grayling (Thymallus thymallus) in a large Norwegian lake. Hydrobiologia.  ISSN 0018-8158. . doi: 10.1007/s10750-020-04431-7 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Østbye, Kjartan; Taugbøl, Annette; Ravinet, Mark; Harrod, Chris; Pettersen, Ruben Alexander; Bernatchez, Louis & Vøllestad, Leif Asbjørn (2018). Ongoing niche differentiation under high gene flow in a polymorphic brackish water threespine stickleback (Gasterosteus aculeatus) population. BMC Evolutionary Biology.  ISSN 1471-2148.  18(14), s 1- 18 . doi: 10.1186/s12862-018-1128-y Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Pettersen, Ruben Alexander; Østbye, Kjartan; Holmen, Johannes; Vøllestad, Leif Asbjørn & Mo, Tor Atle (2016). Gyrodactylus spp. diversity in native and introduced minnow (Phoxinus phoxinus) populations: no support for "the enemy release" hypothesis. Parasites & Vectors.  ISSN 1756-3305.  9(51) . doi: 10.1186/s13071-016-1306-y
 • Hagenlund, Mari; Østbye, Kjartan; Langdal, Kjell; Hassve, Marius Hagen; Pettersen, Ruben Alexander; Anderson, Eric; Gregersen, Finn & Præbel, Kim (2015). Fauna crime: elucidating the potential source and introduction history of European smelt (Osmerus eperlanus L.) into Lake Storsjøen, Norway. Conservation Genetics.  ISSN 1566-0621.  16(5), s 1085- 1098 . doi: 10.1007/s10592-015-0724-2
 • Pettersen, Ruben Alexander; Mo, Tor Atle; Hansen, Haakon & Vøllestad, Leif Asbjørn (2015). Genetic population structure of Gyrodactylus thymalli (Monogenea) in a large Norwegian river system. Parasitology.  ISSN 0031-1820.  142(14), s 1693- 1702 . doi: 10.1017/S003118201500133X
 • Pettersen, Ruben Alexander; Hytterød, Sigurd; Vøllestad, Leif Asbjørn & Mo, Tor Atle (2013). Osmoregulatory disturbances in Atlantic salmon, Salmo salar L., caused by the monogenean Gyrodactylus salaris. Journal of Fish Diseases.  ISSN 0140-7775.  36, s 67- 70 . doi: 10.1111/j.1365-2761.2012.01441.x
 • Pettersen, Ruben Alexander; Vøllestad, Leif Asbjørn; Flodmark, Lars Erik Wilhelm & Poleo, Antonio (2006). Effects of aqueous aluminium on four fish ectoparasites. Science of the Total Environment.  ISSN 0048-9697.  369, s 129- 138

Se alle arbeider i Cristin

 • Pettersen, Ruben Alexander (2013). De siste iblant oss. Akademika forlag.  ISBN 9788232100583.  146 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Pettersen, Ruben Alexander; Hereid, Silje; Våge, Kristine & Skarbøvik, Eva (2020). Miljømål og tiltak i sterkt modifiserte vannforekomster i jordbruksområder. Basert på eksempler fra Jæren, Rogaland. NIBIO Rapport. 109. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Pettersen, Ruben Alexander; Våge, Kristine; Skrutvold, Johanna; Roseth, Roger; Skautvedt, Elisabeth; Hereid, Silje & Stabell, Trond (2020). E-18 Retvet-Vinterbro. Forundersøkelser av vannkjemi og biologiske kvalitetselementer i 2019. NIBIO Rapport. 110. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Greipsland, Inga; Pettersen, Ruben Alexander; Reinemo, Jonas; Skrutvold, Johanna; Roseth, Roger; Stabell, Trond; Saltveit, Svein Jakob; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2019). E-18 Retvet-Vinterbro. Forundersøkelser av vannkjemi og biologiske kvalitetselementer i 2017 og 2018.. NIBIO Rapport. 73. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Greipsland, Inga; Roseth, Roger & Pettersen, Ruben Alexander (2019). E-18 Lysaker-Ramstadsletta. Forundersøkelser av vannkjemi og biologiske kvalitetselement 2018.. NIBIO Rapport. 39. Vis sammendrag
 • Greipsland, Inga; Roseth, Roger; Pettersen, Ruben Alexander; Bechmann, Pernille; Lundsør, Elisabeth; Brabrand, Åge & Saltveit, Svein Jakob (red.) (2019). E-18 Lysaker-Ramstadsletta. Forundersøkelser av vannkjemi og biologiske kvalitetselement 2018.. NIBIO Rapport. 39. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Heier, Lise; Heier, Ole-Håkon & Pettersen, Ruben Alexander (2019). Markafiske Hvordan går det med utsatt ørret i skogsvann i Akershus, Oslo og Østfold, og hvem er det som fisker etter dem?. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Linløkken, Arne N.; Pettersen, Ruben Alexander; Stenseth, Else Berit; Johansen, Wenche; Frydenlund, Kirsten & Wilson, Robert C. (2019). Genetiske forskjeller mellom villørret og settefisk i Vorma. Skriftserien Høgskolen i Innlandet. 2019. Vis sammendrag
 • Pettersen, Ruben Alexander (2019). Konsekvenser av reduserte kalkmengder.
 • Pettersen, Ruben Alexander; Haaland, Ståle Leif & Bøe, Frederik (2019). Sammenfatning av overvåkingsdata fra 2011-2018 for vannområdet Glomma sør for Øyeren Basert på utvalgte delnedbørfelt og innsjøer. NIBIO Rapport. 148. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Wold, Knut Magnus; Gustavsen, Line & Pettersen, Ruben Alexander (2019). Fisk som kvalitetselement i klassifisering av økologisk tilstand på Romeriksåsene. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Heier, Lise & Pettersen, Ruben Alexander (2018). Økologisk tilstand i kalkete bekker og innsjøer i Romeriksåsene 1989–2014. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Pettersen, Ruben Alexander (2018). Engervann - en brakkvannlokalitet.
 • Pettersen, Ruben Alexander (2018). On the biology of Gyrodactylus spp. and their hosts in natural and human influenced freshwater systems.
 • Pettersen, Ruben Alexander & Pettesen, Camilla Fossum (2018). Kva er ein god far?. Syn og Segn.  ISSN 0039-7717.  2018(3), s 80- 87

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. nov. 2010 15:31 - Sist endret 22. feb. 2011 13:10