rubenap

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

For min personpresentasjon gå til CEES sine sider her. 

Publikasjoner

 • Pettersen, Ruben Alexander; Junge, Claudia; Østbye, Kjartan; Mo, Tor Atle & Vøllestad, Leif Asbjørn (2020). Genetic population structure of the monogenean parasite Gyrodactylus thymalli and its host European grayling (Thymallus thymallus) in a large Norwegian lake. Hydrobiologia. ISSN 0018-8158. 848, s. 547–561. doi: 10.1007/s10750-020-04431-7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Østbye, Kjartan; Taugbøl, Annette; Ravinet, Mark; Harrod, Chris; Pettersen, Ruben Alexander & Bernatchez, Louis [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Ongoing niche differentiation under high gene flow in a polymorphic brackish water threespine stickleback (Gasterosteus aculeatus) population. BMC Evolutionary Biology. ISSN 1471-2148. 18(14), s. 1–18. doi: 10.1186/s12862-018-1128-y. Fulltekst i vitenarkiv
 • Pettersen, Ruben Alexander; Østbye, Kjartan; Holmen, Johannes; Vøllestad, Leif Asbjørn & Mo, Tor Atle (2016). Gyrodactylus spp. diversity in native and introduced minnow (Phoxinus phoxinus) populations: no support for "the enemy release" hypothesis. Parasites & Vectors. ISSN 1756-3305. 9(51). doi: 10.1186/s13071-016-1306-y.
 • Pettersen, Ruben Alexander; Mo, Tor Atle; Hansen, Haakon & Vøllestad, Leif Asbjørn (2015). Genetic population structure of Gyrodactylus thymalli (Monogenea) in a large Norwegian river system. Parasitology. ISSN 0031-1820. 142(14), s. 1693–1702. doi: 10.1017/S003118201500133X.
 • Hagenlund, Mari; Østbye, Kjartan; Langdal, Kjell; Hassve, Marius Hagen; Pettersen, Ruben Alexander & Anderson, Eric [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2015). Fauna crime: elucidating the potential source and introduction history of European smelt (Osmerus eperlanus L.) into Lake Storsjøen, Norway. Conservation Genetics. ISSN 1566-0621. 16(5), s. 1085–1098. doi: 10.1007/s10592-015-0724-2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Pettersen, Ruben Alexander; Hytterød, Sigurd; Vøllestad, Leif Asbjørn & Mo, Tor Atle (2013). Osmoregulatory disturbances in Atlantic salmon, Salmo salar L., caused by the monogenean Gyrodactylus salaris. Journal of Fish Diseases. ISSN 0140-7775. 36, s. 67–70. doi: 10.1111/j.1365-2761.2012.01441.x.
 • Pettersen, Ruben Alexander; Vøllestad, Leif Asbjørn; Flodmark, Lars Erik Wilhelm & Poleo, Antonio (2006). Effects of aqueous aluminium on four fish ectoparasites. Science of the Total Environment. ISSN 0048-9697. 369, s. 129–138.

Se alle arbeider i Cristin

 • Pettersen, Ruben Alexander (2013). De siste iblant oss. Akademika forlag. ISBN 9788232100583. 146 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Pettersen, Ruben Alexander (2019). Konsekvenser av reduserte kalkmengder.
 • Pettersen, Ruben Alexander (2018). Engervann - en brakkvannlokalitet.
 • Pettersen, Ruben Alexander & Pettesen, Camilla Fossum (2018). Kva er ein god far? Syn og Segn. ISSN 0039-7717. 2018(3), s. 80–87.
 • Fosse, Oda; Isidorova, Anastasija; Pettersen, Ruben Alexander & Skrutvold, Johanna (2022). E16 Eggemoen-Olum - Vannkjemiske og biologiske undersøkelser 2021. NIBIO. ISSN 978-82-17-03123-9. 8(107). Fulltekst i vitenarkiv
 • Pettersen, Ruben Alexander; Forfang, Kristin; Sandaas, Kjell & Enerud, Jørn (2021). Hvor kommer Svanemuslingen i Transjøen fra? NIBIO. ISSN 978-82-17-02849-9. 7(97). Fulltekst i vitenarkiv
 • Fosse, Oda; Pettersen, Ruben Alexander & Skrutvold, Johanna (2021). E-18 Knapstad - Retvet. Sammenligning av kjemisk og økologisk tilstand før, under og etter anleggsperioden. NIBIO. ISSN 978-82-17-02841-3. 7(90). Fulltekst i vitenarkiv
 • Pettersen, Ruben Alexander; Turtumøygard, Stein & Skarbøvik, Eva (2021). Har miljøtiltak i jordbruket effekt på biologiske kvalitetselement i vannforekomstene? NIBIO. ISSN 978-82-17-02815-4. 7(65). Fulltekst i vitenarkiv
 • Pettersen, Ruben Alexander; Våge, Kristine; Skrutvold, Johanna; Roseth, Roger; Skautvedt, Elisabeth & Hereid, Silje [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). E-18 Retvet-Vinterbro. Forundersøkelser av vannkjemi og biologiske kvalitetselementer i 2019. NIBIO. ISSN 978-82-17-02636-5. 6(110). Fulltekst i vitenarkiv
 • Pettersen, Ruben Alexander; Hereid, Silje; Våge, Kristine & Skarbøvik, Eva (2020). Miljømål og tiltak i sterkt modifiserte vannforekomster i jordbruksområder. Basert på eksempler fra Jæren, Rogaland. NIBIO. ISSN 978-82-17-02633-4. 6(109). Fulltekst i vitenarkiv
 • Linløkken, Arne N.; Pettersen, Ruben Alexander; Stenseth, Else Berit; Johansen, Wenche; Frydenlund, Kirsten & Wilson, Robert C. (2019). Genetiske forskjeller mellom villørret og settefisk i Vorma. Høgskolen i Innlandet. ISSN 978-82-8380-102-6. 3(2019).
 • Wold, Knut Magnus; Gustavsen, Line & Pettersen, Ruben Alexander (2019). Fisk som kvalitetselement i klassifisering av økologisk tilstand på Romeriksåsene. Vannområde Leira-Nitelva. ISSN 978-82-93731-00-9. Fulltekst i vitenarkiv
 • Heier, Lise; Heier, Ole-Håkon & Pettersen, Ruben Alexander (2019). Markafiske Hvordan går det med utsatt ørret i skogsvann i Akershus, Oslo og Østfold, og hvem er det som fisker etter dem? Norges Jeger- og Fiskerforbund Akershus. ISSN 978-82-91143-35-4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Pettersen, Ruben Alexander; Haaland, Ståle Leif & Bøe, Frederik (2019). Sammenfatning av overvåkingsdata fra 2011-2018 for vannområdet Glomma sør for Øyeren Basert på utvalgte delnedbørfelt og innsjøer. NIBIO. ISSN 978-82-17-02447-7. 5(148). Fulltekst i vitenarkiv
 • Greipsland, Inga; Pettersen, Ruben Alexander; Reinemo, Jonas; Skrutvold, Johanna; Roseth, Roger & Stabell, Trond [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2019). E-18 Retvet-Vinterbro. Forundersøkelser av vannkjemi og biologiske kvalitetselementer i 2017 og 2018. NIBIO. ISSN 978-82-17-02357-9. 5(73). Fulltekst i vitenarkiv
 • Greipsland, Inga; Roseth, Roger; Pettersen, Ruben Alexander; Bechmann, Pernille; Lundsør, Elisabeth & Brabrand, Åge [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). E-18 Lysaker-Ramstadsletta. Forundersøkelser av vannkjemi og biologiske kvalitetselement 2018. NIBIO. ISSN 978-82-17-02301-2. 5(39). Fulltekst i vitenarkiv
 • Greipsland, Inga; Roseth, Roger & Pettersen, Ruben Alexander (2019). E-18 Lysaker-Ramstadsletta. Forundersøkelser av vannkjemi og biologiske kvalitetselement 2018. NIBIO. ISSN 978-82-17-02301-2. 5(39).
 • Heier, Lise & Pettersen, Ruben Alexander (2018). Økologisk tilstand i kalkete bekker og innsjøer i Romeriksåsene 1989–2014. Norges Jeger- og Fiskerforbund Akershus . ISSN 978-82-91143-34-7. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. nov. 2010 15:31 - Sist endret 22. feb. 2011 13:10