Ruben Alexander Pettersen

Bilde av Ruben Alexander Pettersen
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Postboks 1066 Blindern None 0316 OSLO

For min personpresentasjon gå til CEES sine sider her. 

Publikasjoner

 • Østbye, Kjartan; Taugbøl, Annette; Ravinet, Mark; Harrod, Chris; Pettersen, Ruben Alexander; Bernatchez, Louis & Vøllestad, Leif Asbjørn (2018). Ongoing niche differentiation under high gene flow in a polymorphic brackish water threespine stickleback (Gasterosteus aculeatus) population. BMC Evolutionary Biology.  ISSN 1471-2148.  18(14), s 1- 18 . doi: 10.1186/s12862-018-1128-y Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Pettersen, Ruben Alexander; Østbye, Kjartan; Holmen, Johannes; Vøllestad, Leif Asbjørn & Mo, Tor Atle (2016). Gyrodactylus spp. diversity in native and introduced minnow (Phoxinus phoxinus) populations: no support for "the enemy release" hypothesis. Parasites & Vectors.  ISSN 1756-3305.  9(51) . doi: 10.1186/s13071-016-1306-y
 • Hagenlund, Mari; Østbye, Kjartan; Langdal, Kjell; Hassve, Marius Hagen; Pettersen, Ruben Alexander; Anderson, Eric; Gregersen, Finn & Præbel, Kim (2015). Fauna crime: elucidating the potential source and introduction history of European smelt (Osmerus eperlanus L.) into Lake Storsjøen, Norway. Conservation Genetics.  ISSN 1566-0621.  16(5), s 1085- 1098 . doi: 10.1007/s10592-015-0724-2
 • Pettersen, Ruben Alexander; Mo, Tor Atle; Hansen, Haakon & Vøllestad, Leif Asbjørn (2015). Genetic population structure of Gyrodactylus thymalli (Monogenea) in a large Norwegian river system. Parasitology.  ISSN 0031-1820.  142(14), s 1693- 1702 . doi: 10.1017/S003118201500133X
 • Pettersen, Ruben Alexander; Hytterød, Sigurd; Vøllestad, Leif Asbjørn & Mo, Tor Atle (2013). Osmoregulatory disturbances in Atlantic salmon, Salmo salar L., caused by the monogenean Gyrodactylus salaris. Journal of Fish Diseases.  ISSN 0140-7775.  36, s 67- 70 . doi: 10.1111/j.1365-2761.2012.01441.x
 • Pettersen, Ruben Alexander; Vøllestad, Leif Asbjørn; Flodmark, Lars Erik Wilhelm & Poleo, Antonio (2006). Effects of aqueous aluminium on four fish ectoparasites. Science of the Total Environment.  ISSN 0048-9697.  369, s 129- 138

Se alle arbeider i Cristin

 • Pettersen, Ruben Alexander (2013). De siste iblant oss. Akademika forlag.  ISBN 9788232100583.  146 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Greipsland, Inga; Pettersen, Ruben Alexander; Reinemo, Jonas; Skrutvold, Johanna; Roseth, Roger; Stabell, Trond; Saltveit, Svein Jakob; Bremnes, Trond & Pavels, Henning (2019). E-18 Retvet-Vinterbro. Forundersøkelser av vannkjemi og biologiske kvalitetselementer i 2017 og 2018.. NIBIO Rapport. 73. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Greipsland, Inga; Roseth, Roger & Pettersen, Ruben Alexander (2019). E-18 Lysaker-Ramstadsletta. Forundersøkelser av vannkjemi og biologiske kvalitetselement 2018.. NIBIO Rapport. 39. Vis sammendrag
 • Greipsland, Inga; Roseth, Roger; Pettersen, Ruben Alexander; Bechmann, Pernille; Lundsør, Elisabeth; Brabrand, Åge & Saltveit, Svein Jakob (red.) (2019). E-18 Lysaker-Ramstadsletta. Forundersøkelser av vannkjemi og biologiske kvalitetselement 2018.. NIBIO Rapport. 39. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Pettersen, Ruben Alexander (2019). Konsekvenser av reduserte kalkmengder.
 • Pettersen, Ruben Alexander; Haaland, Ståle Leif & Bøe, Frederik (2019). Sammenfatning av overvåkingsdata fra 2011-2018 for vannområdet Glomma sør for Øyeren Basert på utvalgte delnedbørfelt og innsjøer. NIBIO Rapport. 148. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Pettersen, Ruben Alexander (2018). Engervann - en brakkvannlokalitet.
 • Pettersen, Ruben Alexander (2018). On the biology of Gyrodactylus spp. and their hosts in natural and human influenced freshwater systems.
 • Pettersen, Ruben Alexander & Pettesen, Camilla Fossum (2018). Kva er ein god far?. Syn og Segn.  ISSN 0039-7717.  2018(3), s 80- 87

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. nov. 2010 15:31 - Sist endret 22. feb. 2011 13:10