Stein Fredriksen

Bilde av Stein Fredriksen
English version of this page
Telefon +47 22854558
Mobiltelefon 93463203
Rom 4321B
Brukernavn
Besøksadresse IBV Biologibygget 0316 Oslo
Postadresse Postboks 1066 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

Jeg arbeider med bentosalger, og med særlig vekt på tareskogsøkologi hvor fokus i de siste årene har vært produksjon og transport av karbon ut fra tareskog, problemer knyttet til hvorfor tareskogen forsvinner og hva som kan gjøres for å få tareskogen tilbake. Jeg er også involvert i problemstillinger knyttet til kartlegging av flora i spesielle områder, eks. marine nasjonalparker, Svalbard, samt gjentagende undersøkelser for å studere endringer i flora (og fauna i noen tilfeller). Jeg har hatt prosjekter knyttet opp til sjøgress som habitat, og arbeider nå med sjøgressenger som et habitat for "blue carbon". Jeg har deltatt og ledet departementale grupper om effekter av eutrofi og utslipp fra fiskeoppdrett. Siden 1.1. 2016 er jeg ansatt som forskningssjef ved Havforskningsinstituttet i 20% stilling. Fra 2020 er jeg partner i det EU-støttede prosjektet MaCoBios som arbeider med økosystemtjenester og effekter av klimaendringer.

Undervisning

Bakgrunn

Tidligere akademiske stillinger:

1995-2004 1. Amanuensis ved Biologisk Institutt
Før 1995:   Ansatt ved diverse prosjekter

Utdannelse:

  • 1994 Dr. scient. fra UiO
  • 1985 Cand. real. fra Universitetet i Bergen  

Priser

Mottok den gyldne pekestokk fra biologisk fagutvalg som bevis på instituttets beste foreleser i 2009.

Samarbeid

Jeg har i de siste 20 årene hatt en svært nært samarbeide med flere personer ved Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA). I tillegg samarbeider jeg med forskjellige utenlandske partnere på forskjellige prosjekter innenfor tareskogs- og sjøgressforskning. I de siste årene har jeg også arbeidet en del med bentosalger fra Svalbard i nært samarbeide med kolleger fra UNIS og fra AWI (Tyskland).

 

Emneord: Marine alger, Bentosalger, Tareskogsøkologi, Sjøgrassystemer, Biodiversitet, Økologi på grunnt vann, Systematikk

Publikasjoner

Publikasjoner siden 2015

 

Fagerli CW, Stadnizenko SG, Pedersen MF, Christie H, Fredriksen S & KM Norderhaug 2015. Population dynamics of Strongylocentrotus droebachiensisin kelp forest and barren grounds in Norway. Marine Biology 162:1215-1226. DOI 10.1007/s00227-015-2663-3

Duffy Emmett J., Pamela L. Reynolds, Christoffer Boström, James A. Coyer, Mathieu Cusson, Serena Donadi, James G. Douglass, Johan S. Eklöf, Aschwin H. Engelen, Britas Klemens Eriksson,Stein Fredriksen, Lars Gamfeldt, Camilla Gustafsson, Galice Hoarau, Masakazu Hori, Kevin Hovel, Katrin Iken, Jonathan S. Lefcheck, Per-Olav Moksnes, Masahiro Nakaoka, Mary I. O'Connor, Jeanine L. Olsen, J. Paul Richardson, Jennifer L. Ruesink, Erik E. Sotka, Jonas Thormar,Matthew A. Whalen& John J. Stachowicz.  2015. Biodiversity mediates top–down control in eelgrass ecosystems: a global comparative-experimental approach. Ecology letters 18: 696-705. DOI: 10.1111/ele.12448

Fredriksen S, Gabrielsen TM, Kile MR & K Sivertsen. 2015. Benthic algal vegetation in Isfjorden, Svalbard. A survey from the main fjord area. Polar Research. http://dx.doi.org/10.3402/polar.v34.25994

Bartsch I, Paar M, Fredriksen S, Schwanitz M, Daniel C, Hop H & C Wiencke  2016. Changes in kelp forest biomass and depth distribution in Kongsfjorden, Svalbard, between 1996-1998 and 2012-2014 reflect Arctic warming. Polar Biology 39: 2021-2036. DOI 10.1007/s00300-015-1870-1

Eva Ramirez-Llodra, Eli Rinde, Hege Gundersen, Hartvig Christie, Camilla With Fagerli, Stein Fredriksen, Janne Kim Gitmark, Karl Norling, Mats Gunnar Walday&
Kjell Magnus Norderhaug. 2016. A snap shot of the short-term response of crustaceans to macrophyte detritus in the deep Oslofjord. Scientific Report 6, 23800. doi: 10.1038/srep23800 

Araujo R, Assis J, Aguillar R, .. Fredriksen S, 22 more. 2016. Status, trends and drivers of kelp forests in Europe: an expert assessment. Biodiversity and Conservation. DOI: 10.1007/s10531-016-1141-7

Fagerli CW, Stadniczenko SG, Pedersen MF, Christie H, Fredriksen S, Norderhaug KM. 2016. Are skeletal ossicles in echinoids unreliable chronometers? Reply to Russell and Narváez comment on “Population dynamics
of Strongylocentrotus droebachiensis in kelp forests and barren grounds in Norway” by Fagerli et al. 2015. Marine Biology 163: 160-161.

Silberberger M, Thormar J, Fredriksen S. 2016. Small scale removal of seagrass (Zostera marina): Effects on the infaunal community. Marine Biology Research12:993-1002. DOI: 10.1080/17451000.2016.1225959

Viviana Peña, Line Le Gall, Vivian Husa, Ellen Sofie Grefsrud, Jason Hall-Spencer, Bob Steneck, Stein Fredriksen, Olivier De Clerck, Janne Gitmark, Marc Angles d'Auriac, Trine Bekkby, Hartvig Christie  & Eli Rinde. 2016. Reseña de proyecto: Coralalg,la biodiversidad marina oculta en noruega: búsqueda de especies crípticas en algas rojas coralinas (Norway's hidden marine biodiversity: the hunt for cryptic species within the coralline algae). Algas: Boletín Informativo de la Sociedad Española de Ficología 52: 55-58.

Abdullah MI, Fredriksen S, Christie H. 2017. The impact of the kelp (Laminaria hyperborea) forest on the organic matter content in sediment of the west coast of Norway. Marine Biology Research 13:151-160. DOI:10.1080/17451000.2016.1240369

Steen H, Fredriksen S, Moy F. 2018. Kelp restoration – the seeded gravel approach. MERCES News Letter 4:28 – 30.

Fredriksen S, Karsten U, Bartsch I, Woelfel J, Koblowsky M, Schumann R, Moy SR, Steneck RS, Wiktor J, Hop H & C Wiencke 2019. Biodiversity of benthic macro- and microalgae from Svalbard with special focus on Kongsfjorden. Advances in Polar Ecology 2, pp 331-371

Kai Bischof, Christian Buschbaum, Stein Fredriksen, Francisco J.L. Gordillo, Sandra Heinrich, Carlos Jiménez, Cornelius Lütz, Markus Molis, Michael Y. Roleda, Max Schwanitz, Christian Wiencke. 2019. Kelps and environmental changes in Kongsfjorden: Stress perception and responses. Advances in Polar Ecology 2, pp 373-422

Filbee-Dexter K, Wernberg T, Fredriksen S, Norderhaug KM, Pedersen MF 2019. Arctic kelp forests: Diversity, resilience and future. Global and planetary change 172:1-14.

Evankow A, Christie H, Hancke K, Brysting AK, Junge C, Fredriksen S, Thaulow J 2019. Genetic heterogeneity of two bioeconomically important kelp species along the Norwegian coast. Conservation Genetics. 20:615-628.  https://doi.org/10.1007/s10592-019-01162-8

Anglés d´Auriac MB, Le Gall L, Pena V, Hall-Spencer JM, Steneck RS, Fredriksen S, Gitmark J, Christie H, Husa V, Grefsrud ES, Rinde E. 2019. Efficient coralling algal psbA mini barcoding and high resolution melt (HRM) analysis using a simple custom DNA preparation. Scientific reports, 9:578. DOI:10.1038/s41598-018-36998-6

Bekkby T, Smit C, Gundersen H, Rinde E, Steen H, Tveiten L, Gitmark JK, Fredriksen S, Albretsen J, Christie HC. 2019. The abundance of kelp is modified by the combined impact of depth, waves and currents. Frontiers in Marine Science 6:475. DOI: 10.3389/fmars.2019.00475

Barboza FR, Kotta J, Weinberger F, Jormalainen V, Kraufvelin P, Molis M, Schubert H, Pavia H, Nylund GM, Kautsky L, Schagerström E, Rickert E, Saha M, Fredriksen S, Martin G, Torn K, Ruuskanen A, Wahl M. 2019. Geographic variation in fitness-related traits of the bladderwrack Fucusvesiculosusalong the Baltic Sea – North Sea salinity gradient. Ecology and Evolution. h t t p s : //d o i .org/10.1002/ece3.5470

Sandvik H, et al. inkl S. Fredriksen 2019. Alien plants, animals, fungi and algae in Norway: an inventory of neobiota. Biological invasions. https://doi.org/10.1007/s10530-019-02058-x

Filbee-Dexter K, Pedersen MF, Fredriksen S, Norderhaug KM, Rinde E, Kristiansen T, Albretsen J, Wernberg T 2020. Carbon export is facilitated by seaurchins transforming kelp detritus. Oecologia 192:213-225.

Pedersen MF, Filbee-Dexter K, Norderhaug KM, Fredriksen S, Frisk NL, Fagerli CW, Wernberg T 2020. Detrital carbon production and export in high latitude kelp forest. Oecologia 192:227-239.

Daniel Vilas, Marta Coll, Torstein Pedersen, Xavier Corrales, Karen Filbee-Dexter, Morten Foldager Pedersen, Kjell Magnus Norderhaug, Stein Fredriksen, Thomas Wernberg, Eva Ramírez-Llodra 2020. Kelp-carbon uptake by Arctic deep-sea food webs plays a noticeable role in maintaining ecosystem structural and functional traits. Journal of Marine Systems 203 (2020) 103268. https://doi.org/10.1016/j.jmarsys.2019.103268

Fredriksen S, K. Filbee-Dexter, K. M. Norderhaug, H. Steen, T. Bodvin, M. A. Coleman, F. Moy, T. Wernberg. 2020. Green gravel: a novel restoration tool to combat kelp forests decline. Scientific Reports 10:3983 | https://doi.org/10.1038/s41598-020-60553-x

 

 

Publisert 3. nov. 2010 15:26 - Sist endret 24. apr. 2020 14:48