Stein Fredriksen

Bilde av Stein Fredriksen
English version of this page
Telefon +47 22854558
Mobiltelefon 93463203
Rom 4321B
Brukernavn
Besøksadresse IBV Biologibygget 0316 Oslo
Postadresse Postboks 1066 Blindern 0316 Oslo

Faglige interesser

Jeg arbeider med bentosalger, og med særlig vekt på tareskogsøkologi hvor fokus i de siste årene har vært produksjon og transport av karbon ut fra tareskog, problemer knyttet til hvorfor tareskogen forsvinner og hva som kan gjøres for å få tareskogen tilbake. Jeg er også involvert i problemstillinger knyttet til kartlegging av flora i spesielle områder, eks. marine nasjonalparker, Svalbard, samt gjentagende undersøkelser for å studere endringer i flora (og fauna i noen tilfeller). Jeg har hatt prosjekter knyttet opp til sjøgress som habitat, og arbeider nå med sjøgressenger som et habitat for "blue carbon". Jeg har deltatt og ledet departementale grupper om effekter av eutrofi og utslipp fra fiskeoppdrett. Siden 1.1. 2016 er jeg ansatt som forskningssjef ved Havforskningsinstituttet i 20% stilling. Fra 2020 er jeg partner i det EU-støttede prosjektet MaCoBios som arbeider med økosystemtjenester og effekter av klimaendringer. I 2021 starter det NFR støttede prosjektet COASTFRAG som skal studere effekter av habitatfragmentering på artssammensetning, struktur og økologisk funksjon av fjæresamfunn på 4 steder i Europa.

Undervisning

Bakgrunn

Tidligere akademiske stillinger:

1995-2004 1. Amanuensis ved Biologisk Institutt
Før 1995:   Ansatt ved diverse prosjekter

Utdannelse:

  • 1994 Dr. scient. fra UiO
  • 1985 Cand. real. fra Universitetet i Bergen  

Priser

Mottok den gyldne pekestokk fra biologisk fagutvalg som bevis på instituttets beste foreleser i 2009.

Samarbeid

Jeg har i de siste 30 årene hatt en svært nært samarbeide med flere personer ved Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA). I tillegg samarbeider jeg med forskjellige utenlandske partnere på forskjellige prosjekter innenfor tareskogs- og sjøgressforskning. I de siste årene har jeg også arbeidet en del med bentosalger fra Svalbard i nært samarbeide med kolleger fra UNIS og fra AWI (Tyskland).

 

Emneord: Marine alger, Bentosalger, Tareskogsøkologi, Sjøgrassystemer, Biodiversitet, Økologi på grunnt vann, Systematikk

Utvalgte publikasjoner

Publikasjoner siden 2019

Fredriksen S, Karsten U, Bartsch I, Woelfel J, Koblowsky M, Schumann R, Moy SR, Steneck RS, Wiktor J, Hop H & C Wiencke 2019. Biodiversity of benthic macro- and microalgae from Svalbard with special focus on Kongsfjorden. Advances in Polar Ecology 2, pp 331-371

Kai Bischof, Christian Buschbaum, Stein Fredriksen, Francisco J.L. Gordillo, Sandra Heinrich, Carlos Jiménez, Cornelius Lütz, Markus Molis, Michael Y. Roleda, Max Schwanitz, Christian Wiencke. 2019. Kelps and environmental changes in Kongsfjorden: Stress perception and responses. Advances in Polar Ecology 2, pp 373-422

Filbee-Dexter K, Wernberg T, Fredriksen S, Norderhaug KM, Pedersen MF 2019. Arctic kelp forests: Diversity, resilience and future. Global and planetary change 172:1-14.

Evankow A, Christie H, Hancke K, Brysting AK, Junge C, Fredriksen S, Thaulow J 2019. Genetic heterogeneity of two bioeconomically important kelp species along the Norwegian coast. Conservation Genetics. 20:615-628.  https://doi.org/10.1007/s10592-019-01162-8

Anglés d´Auriac MB, Le Gall L, Pena V, Hall-Spencer JM, Steneck RS, Fredriksen S, Gitmark J, Christie H, Husa V, Grefsrud ES, Rinde E. 2019. Efficient coralling algal psbA mini barcoding and high resolution melt (HRM) analysis using a simple custom DNA preparation. Scientific reports, 9:578. DOI:10.1038/s41598-018-36998-6

Bekkby T, Smit C, Gundersen H, Rinde E, Steen H, Tveiten L, Gitmark JK, Fredriksen S, Albretsen J, Christie HC. 2019. The abundance of kelp is modified by the combined impact of depth, waves and currents. Frontiers in Marine Science 6:475. DOI: 10.3389/fmars.2019.00475

Barboza FR, Kotta J, Weinberger F, Jormalainen V, Kraufvelin P, Molis M, Schubert H, Pavia H, Nylund GM, Kautsky L, Schagerström E, Rickert E, Saha M, Fredriksen S, Martin G, Torn K, Ruuskanen A, Wahl M. 2019. Geographic variation in fitness-related traits of the bladderwrack Fucusvesiculosusalong the Baltic Sea – North Sea salinity gradient. Ecology and Evolution. h t t p s : //d o i .org/10.1002/ece3.5470

Sandvik H, et al. inkl S. Fredriksen 2019. Alien plants, animals, fungi and algae in Norway: an inventory of neobiota. Biological invasions. https://doi.org/10.1007/s10530-019-02058-x

Filbee-Dexter K, Pedersen MF, Fredriksen S, Norderhaug KM, Rinde E, Kristiansen T, Albretsen J, Wernberg T 2020. Carbon export is facilitated by seaurchins transforming kelp detritus. Oecologia 192:213-225.

Pedersen MF, Filbee-Dexter K, Norderhaug KM, Fredriksen S, Frisk NL, Fagerli CW, Wernberg T 2020. Detrital carbon production and export in high latitude kelp forest. Oecologia 192:227-239.

Daniel Vilas, Marta Coll, Torstein Pedersen, Xavier Corrales, Karen Filbee-Dexter, Morten Foldager Pedersen, Kjell Magnus Norderhaug, Stein Fredriksen, Thomas Wernberg, Eva Ramírez-Llodra 2020. Kelp-carbon uptake by Arctic deep-sea food webs plays a noticeable role in maintaining ecosystem structural and functional traits. Journal of Marine Systems 203 (2020) 103268. https://doi.org/10.1016/j.jmarsys.2019.103268

Fredriksen S, K. Filbee-Dexter, K. M. Norderhaug, H. Steen, T. Bodvin, M. A. Coleman, F. Moy, T. Wernberg. 2020. Green gravel: a novel restoration tool to combat kelp forests decline. Scientific Reports 10:3983 | https://doi.org/10.1038/s41598-020-60553-x

Dankworth M, Heinrich S, Fredriksen S, Bartsch I. 2020. DNA barcoding and mucilage ducts in the stipe reveal the presence of Hedophyllum nigripes (Laminariales, Phaeophyceae) in Kongsfjorden (Spitsbergen). Journal of Phycology DOI:10.1111/jpy.13012

 Sandvik H, …Fredriksen S. et al. 2020. Alien species in Norway: results from quantative impact assessments. Ecological Solutions and Evidence 1,e12006  https://doi.org/10.1002/2688-8319.12006

Sandvik H, ...Fredriksen S. et al. 2020. Data from: Ecological impact of alien species in Norway. Dryad Digital Repository.  https://doi.org/10.5061/dryad.8sf7m0cjc

Filbee‐Dexter K , Wernberg T, Grace SP, Thormar J, Fredriksen S, Narvaez CN, Feehan CJ & Norderhaug KM 2020. Marine heatwaves and the collaps of marginal North Atlantic kelp forests. Scientific Reports (2020)  10:13388. https://doi.org/10.1038/s41598-020-70273-x

Haugland BT, Armitage CS, Kutti T, Husa V, Skogen MD, Bekkby T, Carvajalino-Fernandez MA, Bannister RJ, White CA, Norderhaug KM, Fredriksen S. 2021. Large-scale salmon farming in Norway impacts the epiphytic community of Laminaria hyperborea. Aquaculture Environment Interactions 13:81-100. https://doi.org/10.3354/aei00392

 

 

Publisert 3. nov. 2010 15:26 - Sist endret 25. mars 2021 16:41

Prosjekter