Studier i biologi og molekylærbiologi blir til biovitenskap

Biovitenskap er en bachelor som både tar for seg biologi og molekylærbiologi. Skal du søke gjennom Samordna opptak må du søke på ”biovitenskap” for å få opp dette studiet. Dette er et nytt studie som handler om en større del av biologien enn tidligere.

Biologi

Biologi er læren om alt det levende og hvordan ulike levende organismer er avhengig av hverandre. Tidligere var dette et fag som var delt opp i underkategorier som for eksempel zoologi (læren om dyr), botanikk (læren om planter), eller økologi (læren om økosystemer). Biologer har jobbet mye med kartlegging av naturen og med å forstå sammenhenger i naturen. I dag jobber mange biologer som for eksempel konsulenter i departementer og kommuner, eller i miljødirektoratet. Mange jobber med forvaltning av naturressursene våre.

Mange biologer bruker metoder innen genetikk eller matematiske metoder og modeller for å lage en bedre kartlegging av naturen. For å få fram at vi nå jobber mer tverrfaglig og med bredere kunnskap kaller vi det nye studieprogrammet for biovitenskap.

Biovitenskapen handler ikke bare om biologi, men tar også for seg nye og moderne verktøy i biologien slik som for eksempel å lage avanserte modeller eller gjøre beregninger. Samtidig er det lagt mer vekt på å se helhetlige perspektiver fra det minste molekyl eller gen, til økosystemer og klimamodeller.

Les karriereintervjuer med tidligere biologi-studenter for å se hva de jobber med!

Molekylærbiologi

Molekylærbiologi er læren om hvilke prosesser som skjer inne i cellene våre til hvordan genene styrer hva og hvem vi er. Molekylærbiologer jobber med alt fra nye potensielle medisiner til å forstå hva som faktisk skjer i kroppen. Populære forskningstemaer er en bedre forståelse av hjernen eller hvordan vi kan få en muskel til å yte maksimalt. Mange forsker på hvorfor vi får kreft eller hvordan en bakterie fester seg til våre celler når vi blir syke.

Molekylærbiologer jobber med analyser av blodprøver på sykehus eller i private bedrifter. Mange jobber i kreftregisteret eller hos folkehelseinstituttet.

Molekylærbiologi er fra og med 2017 slått sammen med biologifaget til biovitenskap. Biovitenskapen er laget for å knytte biologi og molekylærbiolgi tettere sammen.

Les karriereintervjuer med tidligere molekylærbiologi-studenter for å se hva de jobber med!

Livsvitenskap

En av UiOs største satsingsområder noensinne er UiO:Livsvitenskap. Her er biovitenskap knyttet tettere sammen med andre miljøer som for eksempel medisin eller fysikk. Med satsingen på Livsvitenskap blir biovitenskap en viktigere del av medisinsk forskning til fornybar energi og miljø. Som en del av denne satsingen er det planlagt en ny bygning: Vev.

Les mer om UiO:Livsvitenskap

 

Publisert 22. mars 2017 11:47 - Sist endret 6. des. 2019 13:33