Mastereksamen: Rebekka Gullvåg

Diurnal variation in physiological activity depending on light quality and latitude of origin in white clover genotypes

Hovedveileder: Ane Victoria Vollsnes, IBV.

Medveileder: Anne K. Brysting (CEES, IBV), Anders Bryn (NHM på Tøyen, UiO) og Astrid Vatne (Instiutt for geofag, UiO).

Sensorer: Sissel Torre (NMBU) og Håvard Kauserud, IBV.

Publisert 29. mars 2022 15:56 - Sist endret 29. mars 2022 15:56