Studierett

Sist endret 12. okt. 2021 10:23 av Martine Myrsveen Pedersen

When you accept an offer of admission, you gain admission to a study programme. Admission to a study programme enables you to enroll on courses in the programme, but you need to comply with certain criteria in order to keep admission to a study programme.

Sist endret 5. jan. 2022 09:27 av Martine Myrsveen Pedersen

For å få studieplass på bachelorprogrammene ved institutt for biovitenskap, må du søka opptak gjennom Samordna opptak. Når du har takka ja til tilbodet, får du ein aktiv studierett til det aktuelle programmet. Studieretten gir deg rett til å ta emne som inngår i programmet, men du må overhalda visse krav for å behalda han.

Sist endret 30. nov. 2021 08:47 av Martine Myrsveen Pedersen

Etter at du har takka ja til ein programstudieplass ved institutt for biovitenskap, får du tildelt ein aktiv studierett på det aktuelle programmet. Studieretten gir deg rett til å ta emne som inngår i programmet, men du må overhalda visse krav for å behalda han.

Sist endret 30. nov. 2021 08:47 av Martine Myrsveen Pedersen

Etter at du har takka ja til ein programstudieplass ved institutt for biovitenskap får du tildelt ein aktiv studierett på det aktuelle programmet. Studieretten gir deg rett til å ta emne som inngår i programmet, men du må overhalda visse krav for å behalda han.