Bibliotek

Universitetsbiblioteket har rundt to tusen lesesalsplasser til disposisjon. (Foto: UiO)

 

Publisert 22. feb. 2012 13:20