Elektronmikroskopi (EM-lab)

Elektronmikroskopi kan synliggjøre cellenes minste bestanddeler

Levercelle sett i elektronmikroskop

EM-Lab ble startet i 1966 og er det største EM-laboratorium for biologi, molekylvitenskap og biomedisin i Norge. Laboratoriet omfatter 5 elektronmikroskoper og et stort utvalg av utstyr for prøvepreparering som dekker de fleste teknikker som brukes i dag. Laboratoriets ressurser er tilgjengelige for alle forskere ved MN-fakultetet. Eksterne brukere er også velkomne så lenge kapasiteten tillater det. EM-Lab deltar også i utviklingen av nye elektronmikroskopiske metoder og er nå etablert som et Nordisk kompetansesenter når det gjelder kryoteknikker.

Laboratoriet organiserer også et årlig elektronmikroskopikurs for masterstudenter, MBV4110, og mer avanserte kurs etter behov.

Publisert 11. mars 2011 13:27 - Sist endret 18. mars 2017 15:22