Forskningsfartøyet "Trygve Braarud"

F/F Trygve Braarud er Universitet i Oslo sitt største fartøy, og kan ansees som et flytende feltlaboratorium med moderne instrumentering for å måle fysiske, kjemiske og biologiske parametre. Fartsområde er i Oslofjorden og tilstøtende havområder.

F/F Trygve Braarud er bygget 1983 ved Linstøls Skips- og Båtbyggeri, Risør, i aluminium. Fartøyet er 70' (21,8 m), med Mercedes Benz dieselmotor OM 404 A (503 HK v/2150 rpm.) Bunkers kapasiteten er 7500 liter diesel og normal fart er 9,5 knop (max 12 knop). Hjelpemotor Mercedes Benz OM 352. 

Hvis du ønsker å leie fartøyet og lurer på om det fyller dine behov, se riss og spesifikasjoner.

Søknad om tokttid sendes Brukerutvalget for universitetets forskningsfartøyer.

Publisert 4. jan. 2011 12:33 - Sist endret 10. mars 2011 13:53