Finse forskningssenter

Finse alpine forskningssenter, som ligger i den nordvestre delen av Hardangervidda fjellplatå, tilhører de Matematisk og naturvitenskapelige fakultetene ved Universitetene i Bergen og Oslo. Senteret tiltrekker seg biologer, geologer, geofysikere og andre forskere fra en rekke norske og internasjonale institusjoner.

For mer infomasjon gå til senterets hjemmesider her.

Publisert 28. feb. 2011 13:08