English version of this page

Forskningsinfrastruktur

Instituttet har flere enheter med tungt vitenskaplig utstyr, med teknisk tilsatte som jobber i nært samarbeid med forskere i deres vitenskapelige virksomhet. Dette er personell med spisskompetanse innenfor avansert og spesialisert utstyr og instrumentering. Her kan du se liste over de viktigste kjernefasilitetene.

De fleste av disse fasilitetene kan også leies til forskningsvirksomhet.

Publisert 3. mars 2011 10:11 - Sist endret 24. apr. 2018 14:15