English version of this page

Forskningsinfrastruktur

Instituttet har flere enheter med tungt vitenskaplig utstyr, med teknisk tilsatte som jobber i nært samarbeid med forskere i deres vitenskapelige virksomhet. Dette er personell med spisskompetanse innenfor avansert og spesialisert utstyr og instrumentering.

Fullstendig oversikt over instituttets forskningsinfrastruktur, finnes på våre engelske nettsider.

Publisert 3. mars 2011 10:11 - Sist endret 8. mars 2019 16:21