Anion

Anion (gr. anienae - å gå opp) - Et negativt ladet ion.  Anioner tiltrekkes av anoden (positiv ladning) i et elektrisk felt. Atomet eller molekylet inneholder flere elektroner enn protoner. Atomer vil forsøke å motta elektroner som gir elektronkonfigurasjon som edelgassene (gruppe 18).

Grunnstoffene i gruppe 17 (halogener) i periodesystemet har sju valenselektroner og mottar gjerne et elektron og anionet får ladning -1. Gruppe 16 (kalkogener) mottar gjerne to elektroner og får ladning -2. Gruppe 15 (nitrogengruppen) mottar gjerne tre elektroner og får ladning -3.  

Eksempler på monoatomiske negative ioner (anioner);  sulfid (S2-), jodid (I-), fluorid (F-), klorid (Cl-), oksid (O2-), selenid (Se2-), bromid (Br-), karbid (C4-), hydrid (H-), nitrid (N3-), fosfid (P3-), arsenid (As3-).

Polyatomiske negative ioner (anioner):  nitrat (NO3-), sulfat (SO42-) ,karbonat (CO32-), hydrogenkarbonat (HCO3-), hydroksidion (OH-), cyanidion (CN-), nitritt (NO2-), sulfitt (SO32-) hydrogensulfitt (HSO3-), hydrogensulfat (HSO4-), klorat (ClO3-), hypokloritt (ClO-), kloritt (ClO2-) tiosulfat (S2O32-), tiocyanat (SCN-), fosfat (PO43-), hydrogenfosfat (HPO42-), dihydrogenfosfat (H2PO4-), permanganat (MnO4-).

Silikat (SiO44-) danner et tetraeder og inngår i mane typer mineraler e.g. olivin (Fe2+,Mg2+)SiO4, pyroksener, amfiboler og fyllosilikat.   To silikat bundet sammen gir pyrosilikat (Si2O76-). Metasilikat (SiO32-). Silikat kan bli redusert til kvarts (SiO2).

Eksempler på organiske anioner er DNA, ATP og ikke-protoniserte syrer som pyruvat, acetat, og malat.

Organiske anioner: acetat (CH3COO-), oksalat (C2O42-), pyruvat (CH3COCOO-) er den konjugerte basen til pyrodruesyre. L-malat (C4H4O52-) anionet av eplesyre (malat) , format (HCOO-) er anionet av maursyre (HCOOH).

Humusstoffer og cellevegger i planter har mange negative ladninger. Uorganiske kolloider (leirmineraler) består av aluminiumsilikater med negative ladninger, hvor det er få bindingsseter for anioner. Det betyr for eksempel at nitrat (NO3-) lett vaskes ut av jorda og gir eutrofiering av vann. 

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:07 - Sist endret 3. jan. 2022 10:05