Bringebær

Bringebær (Rubus idaeus L.) er en toårig halvbusk i rosefamilien (Rosaceae), eng. raspberry. Blomstene blir pollinert av humler, veps og bier. Bringebær er ikke et bær i botanisk forstand, men en samling druper eller drupeoler (steinfrukter) rundt et konisk tapp, en samlefrukt.

Bringebær

Bilde 1. Villbringebær (Rubus idaeus) har rikere smak, aroma og lukt enn domestiserte bringebærsorter.

Bringebær

Bilde 2. Villbringebær.Bringebærbiller (Buturidae) har larver som lever i bringebærene og gir "bringebærmark". De er harmløse, og vil man bli kvitt dem er det bare å sette de nyplukkete bringebærene i kjøleskapet i en lukket boks med lokk. Etter en tid vil de fleste "bringebærmarkene" befinne seg under lokket.

Bringebær

Bilde 3 Villbringebær (Rubus idaeus) er en samfrukt som er satt sammen av flere frukter, sammensatt frukt. Hver frukt er dannet fra et fruktblad, og blomsten er apokarp.

Bringebær

Bilde 4 Villbringebær (Rubus idaeus). Ifølge Plinius har villbringebær fått navnet etter Ida-fjellet i Lille-Asia. 

Bringebær er vanligvis rødfarget av anthocyaniner, men man kan finne recessive sorter med gulfargete bær. Bringebær inneholder polyfenoler, antioksidanter (vitamin C), ellagitanniner, organiske syrer, monoterpener, alkoholer, estere, aldehyder, seskiterpener, og laktoner hvorav mange av flyktige aromatiske karbonforbindelser, hvorav noen er sterkt aromatiske (lukt) og smakskomponenter, blant annet bringebærketonet 4-(4-hydroksyfenyl)-butan-2-one. Mange av disse stoffene finnes som glykosider, bundet til sukker i glykosidbinding.

Bringebær

Bilde 5 Villbringebær (Rubus idaeus). Samlefrukt av sammenvokste steinfrukter som lett kan fjernes fra oppsvulmet blomsterbunn (receptakel) når den er moden. Blomsterbunnen utvikles til en kjegle.

Villbringebær

Bilde 6 Villbringebær (Rubus idaeus) er sterkt aromatiske og smakfulle, en egenskap som ofte tapes ved domestisering.

Villbringebær

Villbringebær

Gul bringebær

Bringebær finnes også i gulfarget varietet.

Gulfarget bringebær

Gulfarget varietet av bringebær.

Andre bringebærsorter er Rubus strigosus med røde bær og R. occidentale med svarte bær.  Dyrkete sorter: Asker, Preussen og Veten.

Bjørnebær

Bjørnebær (Rubus fruticosus ) i rosefamilien (Rosaceae), eng. blackberry

Frukten er som hos bringebær en samling av steinfrukter på en konisk blomsterbunn. Vegetativ formering ved utløpere. Lange skudd kan bøye seg ned og festes til bakken hvor de danner nye skudd. Bjørnebærsorter er R. alleghaniensis, R. argutus, R. fondosus.

Tilbake til hovedside

Publisert 24. juni 2016 15:16 - Sist endret 18. jan. 2022 13:14