Eukaryot

Eukaryot (gr. eu - normal, god; karyon - kjerne, nøtt) - Celle som har organeller omgitt av membraner. Kjernen er omgitt av membraner og inneholder kromosomer med DNA og protein. Celle med ekte kjerne i motsetning til en prokaryot. Den eukaryote celle er utviklet ved primær og sekundær endosymbiose. Eukaryotene er ofte flercellete organismer, men kan være encellete. Kjernedelingen skjer ved mitose. Organeller er mitokondrier som utfører respirasjon og plastider f.eks. kloroplaster som utfører fotosyntese. Peroksysomer, glyoksysomer hos planter, vakuoler, endoplasmatisk retikulum, Golgiapparat og cytoskjelett er andre organeller som kan finnes i en eukaryot celle. Omfatter alt liv unntatt Archaebacteria og Eubacteria. Hvis de har flageller eller cilier inneholder disse 9 + 2 karakteristisk ordnete mikrotubuli. Kromosomene hos eukaryoter har diskontinuerlige splittede gener med ikke-kodende introns og mange repeterte sekvenser. Eukaryotene har seksualsystem med to partnere, ofte hann og hunn. Veksling mellom haploide og diploide former. De fleste er aerobe og organo-hetero-kjemotrofe eller foto-lito-autotrofe. Membranene hos eukaryoter inneholder steroler som er stive flate molekyler som stabiliserer membranene.

d
Tre riker
d
Publisert 4. feb. 2011 10:18 - Sist endret 3. juli 2013 10:10