Klimasoner

Klimasoner - Ut fra klimatiske forhold kan jorda deles inn i klimasoner. Fra ekvator og nord eller sydover: tropisk sone, subtropisk sone, temperert sone og polar sone. Med global oppvarming skjer det endringer i økosystemene i de forskjellige klimasonene. 

Tyskrussiske Wladimir Peter Köppen (1846- 1940) var meteorolog og laget et system for inndeling av Jorden i klimasoner, en klimaklassifisering basert på vegetasjonssoner , biomer,  og sesongvariaasjoner i temperatur (solinnstråling) og nedbør. Regionale forskjeller basert på økofysiologiske forhold klima-jord- plante. Köppen gjorde også studier skoggrense og temperatur (Verhältnis der Baumgrense zur Lufttemperatur (1920)), og Jordens vindsystemer.  Klassifikation der Klimate der Erde (1923). Köppen W & Wegener, Alfred: Die Klimate der geologischer Vorzeit (1924), Wegener er også kjent for sin teori om kontinentaldrift. Köppen W: Grundriss der Klimakunde (1931). 

Köppensystemet

Köppensystemet deler klimasonene inn i fem klimaområder: A. Tropisk klima. B.Tørt klima. C. Varmtemperert klima. D. Kaldtemperert klima. E. Polarklima,   med ytterligere bokstavkoder for detaljer innen disse hovedkategoriene, kombinert med vegetasjonsområder på Jorden

Tropisk klima

Omfatter regnskog, savanner og monsunområder

Tørt klima

Tørre (aride) ørkenområder og stepper.

Varmtemperert klima

Middelhavsklima.

Kaldtemperert klima

Boreal skog

Polart klima

Tundra, taiga og isdekket område (glasial)

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:29 - Sist endret 23. feb. 2021 13:49