Klimasoner

Klimasoner - Ut fra klimatiske forhold kan jorda deles inn i klimasoner. Fra ekvator og nord eller sydover: tropisk sone, subtropisk sone, temperert sone og polar sone.

Publisert 4. feb. 2011 10:29