Kompartement

Kompartement (l. comparare - sammenligning, oppdele) - Rom. Et reaksjonsrom i cellen som er omgitt av biomembraner. Eksempler på reaksjonsrom er mitokondrier, vakuoler, plastider, kjernen, endomembransystemet, og peroksysomer/glyoksysomer. Isolering av skadet xylem (vedvev) fra omgivelsene ved at det lages en kjemisk og antatomisk ring av celler rundt skadestedet.

Publisert 4. feb. 2011 10:30