English version of this page

Mikael Nielsen Røykenes

Overingeniør - Institutt for informatikk
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 23 A, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1059 Blindern, 0316 Oslo