English version of this page

Md Rifat Naim Islam

Konsulent - Studieseksjonen
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælandsvei 24, Fysikkbygning øst, 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1032 Blindern, 0315 Oslo
Andre tilknytninger Institutt for informatikk (Student)