English

Sofie Magdalena Jonnvoll

Undvp u/gdkj.ped.utd - Institutt for informatikk
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 23B, Ole-Johan Dahls hus, 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1080 Blindern, 0316 OSLO
Andre tilknytninger Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (Student)