Nettsider med emneord «datavitenskap»

Publisert 3. jan. 2019 12:16

Skiftet til et globalt bærekraftig lavutslippssamfunn krever en radikal økning i bruken av fornybar energi. Utviklingen går mot økt desentralisert energiproduksjon, og digitalisering av hele verdikjeden. Avansert bruk av IKT er avgjørende for å realisere dette energiskifte. Dette understrekes også i Energi21; Norges nasjonale strategi for energiforskning, som anbefaler å gi "Digitalisering og integrerte energisystemer" høyeste prioritet. I denne sammenheng står energisektoren overfor to hovedutfordringer : 1) sektoren må kunne anvende de seineste nyvinninger innen IKT, og 2) det er mangel på kandidater med den nødvendige ekspertise i grenseområdet mellom energisystemer og IKT. Dette området kaller vi energiinformatikk. Dette prosjektet, som er et samarbeid mellom forskningsgrupper ved Universitetet i Stavanger, Universitetet i Oslo, Det Tekniske Universitetet i Munchen (Tyskland), og Universitetet i Lille (Frankrike), er ett svar på disse utfordringene.