English

Administrasjonen (IFIADM)

Postadresse Postboks 1080 Blindern, 0316 Oslo
Besøksadresse Gaustadalléen 23B
Ole-Johan Dahls hus
0316 Oslo
Stedkode 150510

Ansatte

Listen inneholder 17 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Andersson, Katja Elisabeth Rådgiver +47 22852712 +47 97092734 (mob) katjaa@ifi.uio.no HMS, Kommunikasjon
Berge, Eli Seniorrådgiver +47 22852497 +47 95924675 (mob) +47-95924675 elibe@ifi.uio.no Nettredaktør, Kommunikasjon, Rekruttering, Forskningsformidling
Birkelund, Anniken Rotstigen Rådgiver +47 22840820 +47 99461756 (mob) annikebi@ifi.uio.no Ph.d.-administrasjon
Eliassen, Kristin Broch Avdelingsleder +47 22852834 +47 40223006 (mob) krishbr@ifi.uio.no Rekruttering, Studieveiledning, Innpassingsopptak, Studieadministrasjon
Hagelia, Arman Bulak Konsulent armanbh@ifi.uio.no
Jansen, Helene Beate Rådgiver +47 22841111 +47 93663965 (mob) heleneja@ifi.uio.no
Jarbekk, Anna Mathilde Elisabeth Seniorkonsulent +47 22852811 +47 90091819 (mob) amjarbek@ifi.uio.no
Johnsen, Dyveke Senior forskningsrådgiver +47 22840560 +47 98878742 (mob) dyvekej@ifi.uio.no ekstern finansiering, CRIStin, forskningsstøtte, NFR, EU, H2020, ERC, prosjekt, kontrakter
Khakpour, Alireza Student alirezak@student.matnat.uio.no
Nordby, Pernille Adin - permisjon +47 22840820 +47 90369168 (mob) perniano@ifi.uio.no
Perinpanathan, Milla Konsulent sharmilp@ifi.uio.no
Sheibani Harat, Mozhdeh Seniorrådgiver +47 22840130 +47 98009647 (mob) mharat@ifi.uio.no PhD, internasjonalisering
Skar, Kristin Senioringeniør +47 22852461 +47 67976865 (mob) kritisk@ifi.uio.no Lokal-IT, IT-støtte til undervisning, IT-støtte til forskning
Sundet, Cecilie Mellingsæter Kontorsjef +47 22840910 +47 41324520 (mob) +47 41324520 cecils@ifi.uio.no Administrativ ledelse
Svalastog, Mari Saua Rådgiver +47 22840924 +47 41477730 (mob) m.s.svalastog@sfe.uio.no Entreprenørskap, Virksomhetsstyring, Studieadministrasjon
Tønnesen, Carina Seniorrådgiver +47 22840921 +47 47054685 (mob) carina.tonnesen@sfe.uio.no Virksomhetsstyring, Studieadministrasjon
Østli, Anne Lene Førstekonsulent +47 22840920 +47 41238321 (mob) annlos@ifi.uio.no