English

Studieadministrasjonen (STUDADM)

Postadresse Postboks 1080 Blindern, 0316 Oslo
Besøksadresse Gaustadalléen 23B
0373 Oslo
Stedkode 150511

Ansatte

Listen inneholder 10 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Andresen, Marianne Rådgiver +47 22852422 +47 95528821 (mob) marvandr@ifi.uio.no Studieadministrasjon, Innkjøp, Basware, Timelønn, Eksamen
Bertelsen, Thomas Seniorkonsulent +47 22840955 +47 40866227 (mob) 40866227 thomber@ifi.uio.no Etter- og videreutdanning
Bråthen, Kristin Rådgiver +47 22852956 +47 98465245 (mob) kristinb@ifi.uio.no Studieadministrasjon, Timeplanlegging, TP, Studieveiledning, Semesterstart
Fjellheim, Hanne Johnsrud Førstekonsulent +47 41224058 (mob) hannejf@ifi.uio.no
Hilland, Elise Seniorkonsulent +47 22845780 +47 41238182 (mob) elisech@ifi.uio.no
Komnæs, Mari Ulvestad Førstekonsulent +47 22852926 +47 48106262 (mob) mariukom@ifi.uio.no
Kostanda, Elvira Seniorkonsulent +47 22851567 +47 47369478 (mob) elvirak@ifi.uio.no
Munthe-Kaas, Henrik Seniorkonsulent +47 22852953 +47 97764652 (mob) henrimu@ifi.uio.no Studieadministrasjon, Timeplanlegging, TP, Semesterstart, EpN
Myra, Katrine Førstekonsulent +47 22844811 +47 40210608 (mob) katrinmy@ifi.uio.no
Solbakken, Sandra Schanche Seniorkonsulent +47 22852955 +47 41501975 (mob) sandso@ifi.uio.no Studieadministrasjon, Masteropptak, innlevering og avslutning av masteroppgaver, veiledning, utsettelser, Studieplaner, Permisjoner