English

Studieadministrasjonen (STUDADM)

Postadresse Postboks 1080 Blindern, 0316 Oslo
Besøksadresse Gaustadalléen 23B
0373 Oslo
Stedkode 150511

Ansatte

Listen inneholder 9 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Andresen, Marianne Seniorkonsulent +47 22852422 marvandr@ifi.uio.no Studieadministrasjon, Innkjøp, Basware, Timelønn, Eksamen
Bertelsen, Thomas Seniorkonsulent +47 22840955 +4740866227 (mob) 40866227 thomber@ifi.uio.no
Bråthen, Kristin Rådgiver +47 22852956 kristinb@ifi.uio.no Studieadministrasjon, Timeplanlegging, TP, Studieveiledning, Semesterstart
Hagelia, Arman Bulak Konsulent +47 22856759 armanbh@ifi.uio.no
Hilland, Elise Førstekonsulent +47 22845780 elisech@ifi.uio.no
Komnæs, Mari Ulvestad Førstekonsulent +47 22852926 mariukom@ifi.uio.no
Munthe-Kaas, Henrik Førstekonsulent +47 22852953 henrimu@ifi.uio.no Studieadministrasjon, Timeplanlegging, TP, Semesterstart, EpN
Myra, Katrine Førstekonsulent +47 22844811 katrinmy@ifi.uio.no
Nygård, Marius Tryland Førstekonsulent +47 22852877 +47 99156993 (mob) mariutn@ifi.uio.no