English

Studieadministrasjonen (STUDADM)

Postadresse Postboks 1080 Blindern, 0316 Oslo
Besøksadresse Gaustadalléen 23B
0373 Oslo
Stedkode 150511

Ansatte

Listen inneholder 11 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Andresen, Marianne Seniorkonsulent +47-22852422 marvandr@ifi.uio.no Studieadministrasjon, Innkjøp, Basware, Timelønn, Eksamen
Bertelsen, Thomas Seniorkonsulent +47-22840955 40866227 (mob) 40866227 thomber@ifi.uio.no
Boncuk, Esra Seniorkonsulent +47-22858218 esrabo@ifi.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, Masterutdanning, internasjonalisering, Utveksling/Internasjonalisering
Bråthen, Kristin Rådgiver +47-22852956 kristinb@ifi.uio.no Studieadministrasjon, Timeplanlegging, TP, Studieveiledning, Semesterstart
Hilland, Elise Førstekonsulent +47-22845780 elisech@ifi.uio.no
Høilo, Anne Seniorkonsulent +47-22852927 annehoil@ifi.uio.no
Komnæs, Mari Ulvestad Førstekonsulent +47-22852926 mariukom@ifi.uio.no
Munthe-Kaas, Henrik Førstekonsulent +47-22852953 henrimu@ifi.uio.no
Myra, Katrine Førstekonsulent +47-22844811 katrinmy@ifi.uio.no
Nygård, Marius Tryland Førstekonsulent +47-22852877 +47-99156993 (mob) mariutn@ifi.uio.no
Varøy, Mari Helén Permisjon +47-22852925 marihva@ifi.uio.no