English version of this page

Studieadministrasjonen (STUDADM)

Postadresse Postboks 1080 Blindern, 0316 Oslo
Besøksadresse Gaustadalléen 23B
0373 Oslo
Telefon +47 22852410
Stedkode 150511