English

Analytiske systemer og resonnering (ASR)

Postadresse Postboks 1080 Blindern, 0316 Oslo
Besøksadresse Gaustadalléen 23B
Ole-Johan Dahls hus
0373 Oslo
Stedkode 150537

Ansatte

Listen inneholder 17 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Antonsen, Roger Førsteamanuensis +47-22852482 97588742 (mob) rantonse@ifi.uio.no Logikk, Bevisteori, Automatisk resonnering, Bevissøk, Modallogikk, Førsteordens logikk, Kompleksitetsteori, Automater, Cellulære automater, Generativ kunst, Algoritmer, Algoritmisk kunst, Matematisk kunst, Netlogo, Processing, Filosofi, Matematikkfilosofi, Formidling, Vitenskapsformidling
Bakkelund, Daniel Stipendiat danielry@ifi.uio.no
Dimitrakakis, Christos Førsteamanuensis chridim@ifi.uio.no
Forssell, Jon Henrik Førsteamanuensis +47-22852781 jonf@ifi.uio.no
Giese, Martin Professor +47-22852737 martingi@ifi.uio.no Automatisk resonnering, Semantic web, Bevissøk, Logikk, Big data, Førsteordens logikk
Hesse, Dirk Førsteamanuensis dirkh@math.uio.no
Ivanovska, Magdalena Postdoktor +47-22840848 magdalei@ifi.uio.no
Johnsen, Einar Broch Professor +47-22852509 einarj@ifi.uio.no informatikk, sikkerhet, kvalitetssikring av programvaresystemer, analyse av programvaresystemer, objekt-orientering, programmering og nettverk, software engineering, logikk, formelle metoder, modellering av programvaresystemer, parallelle og distribuerte systemer, teoretisk databehandling, Programmeringsspråk
Kristiansen, Lars Professor +47-22855897 92210527 (mob) +47 922 10 527 larsk@math.uio.no Matematikk, Kompleksitetsteori, Logikk, Beregnbarhetsteori
Lupp, Daniel Stipendiat 40380521 (mob) +47 403 805 21 danielup@ifi.uio.no
Mumtaz, Summaya Stipendiat summayam@ifi.uio.no
Munthe-Kaas, Ellen Instituttleder +47-22852801 41598942 ellenmk@ifi.uio.no
Otten, Jens Forsker jeotten@ifi.uio.no
Roman, Dumitru Førsteamanuensis dumitrur@ifi.uio.no
Skjæveland, Martin Georg Postdoktor martige@ifi.uio.no ontologier, dataintegrasjon, logikk, datautveksling, Semantisk web, databaser
Thorstensen, Evgenij Førsteamanuensis evgenit@ifi.uio.no Databaser, Logikk, Kompleksitetsteori, OBDA, Kombinatorikk, Grafteori
Yu, Ingrid Chieh Førsteamanuensis +47-22845525 ingridcy@ifi.uio.no