English

Forskningsgruppen for nanoelektronikksystemer (NANO)

Postadresse Postboks 1080 Blindern, 0316 OSLO
Besøksadresse Gaustadalléen 23B
Ole-Johan Dahls hus
0373 OSLO
Telefon +47-22852410
Stedkode 150540

Ansatte

Listen inneholder 18 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Bagga, Sumit Professor sumitb@ifi.uio.no
Berg, Yngvar Professor +47-22852701 yngvarb@ifi.uio.no Nanoelektronikk, Bionanoprotonikk, Lavspenning CMOS
Eriksrød, Jon Håvard Stipendiat +47-22840840 jonheri@ifi.uio.no
Häfliger, Philipp Dominik Professor +47-22840118 hafliger@ifi.uio.no elektronikk, mikroelektronikk, nanoelektronikk, Livsvitenskap, integrerte kretser, nevromorfe systemer, bildesensorer, maskinlæring, mikroimplantater
Kjelgård, Kristian Gjertsen Postdoktor +47-22840914 kristigk@ifi.uio.no
Kyrvestad, Olav Stanly Senioringeniør +47-22852412 +47-93401045 (mob) olavky@ifi.uio.no Innkjøp, HMS, Elektronikk, Nanoelektronikk og robotikk, CAD, IT-støtte til utdanning, IT-støtte til forskning
Lande, Tor Sverre Professor +47-22852455 +47-95107155 (mob) bassen@ifi.uio.no Analog, Wireless, Mixed-signal, Livsvitenskap - life science, Technology, Impulse radio, RFID, LifeNanoelectronics, UWB, Radar
Michaelsen, Jørgen Andreas Førsteamanuensis jorgenam@ifi.uio.no
Moradi Khanshan, Tohid Stipendiat tohidm@ifi.uio.no
Nematzadeh, Mozhdeh Stipendiat mozhdehn@ifi.uio.no
Næss, Sigbjørn Førsteamanuensis +47-22852410 sigbjorn@ifi.uio.no
Nøvik, Steffen Stipendiat steffeno@ifi.uio.no
Quinn, Candice Stipendiat candiceq@ifi.uio.no
Samadpoor Rikan, Behnam Postdoktor behnam@ifi.uio.no
Subbarao, Girish Aramanekoppa Stipendiat +47-22840831 girishas@ifi.uio.no
Sølhusvik, Johannes Førsteamanuensis johasol@ifi.uio.no
Wisland, Dag T Professor +47-22852705 +47-91367679 (mob) dagwis@ifi.uio.no
Østby, Joar Martin Førsteamanuensis joar@ifi.uio.no