English

Forskningsgruppe for robotikk og intelligente systemer (ROBIN)

Postadresse Postboks 1080 Blindern, 0316 Oslo
Besøksadresse Gaustadalléen 23 B
Ole-Johan Dahls hus
0373 Oslo
Stedkode 150542

Ansatte

Listen inneholder 19 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Elle, Ole Jacob Professor II oleje@ifi.uio.no Robotikk, Rekonfigurerbar maskinvare, Kunstig intelligens, Evolusjon, Adaptive systemer
Ellefsen, Kai Olav Postdoktor kaiolae@ifi.uio.no Kunstig Intelligens, Dyp Læring, Evolusjonære Algoritmer, Forsterkningslæring, Kunstig Liv
Glette, Kyrre Førsteamanuensis +47-22841695 kyrrehg@ifi.uio.no Robotikk, Kunstig intelligens, Evolusjonær beregning, Evolverbar maskinvare, Biologi-inspirert beregning, Maskinlæring
Hafting, Yngve Universitetslektor +47-22841691 +47-41120878 (mob) yngveha@ifi.uio.no Mekatronikk, 3D-printing, Elektronikk, HDL, FPGA, VHDL, Programråd
Høvin, Mats Erling Førsteamanuensis +47-22840823 matsh@ifi.uio.no Robotikk, Kunstig intelligens, Adaptive systemer, Biologi-inspirert beregning, Evolusjonær beregning, Evolverbar maskinvare
Khaksar, Weria Postdoktor weriak@ifi.uio.no
Martin, Charles Forsker +47-92014165 (mob) +47 920 14 165 charlepm@ifi.uio.no
Noori, Farzan Majeed Stipendiat farzanmn@ifi.uio.no
Nordmoen, Jørgen Halvorsen Stipendiat jorgehn@ifi.uio.no
Norendal, Erlend Vitenskapelig assistent erlendon@ifi.uio.no
Nygaard, Tønnes Stipendiat tonnesfn@ifi.uio.no Robotikk, Kunstig intelligens, Dyp læring, Maskinlæring, Evolusjonær Robotikk
Schulz, Trenton Stipendiat trentonw@ifi.uio.no
Skogstad, Ståle Andreas van Dorp Førsteamanuensis +47-22841692 savskogs@ifi.uio.no
Skogstrøm, Roar Universitetslektor +47-95849590 skogstrr@ifi.uio.no Adaptive systemer, Rekonfigurerbar maskinvare, Robotikk, Kunstig intelligens, Evolusjon
Søyseth, Vegard Overingeniør +47-22841642 +47-99458480 (mob) vegardds@ifi.uio.no 3D-printing, CAD, Innkjøp, Elektronikk
Tørresen, Jim Professor +47-22852454 92846669 (mob) +47 92846669 jimtoer@ifi.uio.no Robotikk, Kunstig intelligens, Adaptive systemer, AI, Rekonfigurerbar maskinvare, Biologi-inspirert beregning, Evolusjonær beregning, Evolverbar maskinvare
Uddin, Md Zia Postdoktor mdzu@ifi.uio.no
Wold, Alexander Førsteamanuensis +47-22840897 alexawo@ifi.uio.no
Woll, Anita Forsker 91543736 (mob) +47 915 43 736 anitwo@ifi.uio.no Health care systems, Assistive technology, Design, Users