English

Forskningsgruppen for nanoelektronikksystemer (NANO)

Postadresse Postboks 1080 Blindern, 0316 Oslo
Besøksadresse Gaustadalléen 23 B
Ole-Johan Dahls hus
0373 Oslo
Telefon +47 22852410
Stedkode 150544

Ansatte

Listen inneholder 15 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Aunet, Snorre Professor II +47 22852703 +4790013264 (mob) sa@ifi.uio.no subthreshold kretser, defekt tolerante nanorarkitekturer, radhard kretser.
Bagga, Sumit Professor sumitb@ifi.uio.no
Berg, Yngvar Professor +47 22852701 yngvarb@ifi.uio.no Nanoelektronikk, Bionanoprotonikk, Lavspenning CMOS
Häfliger, Philipp Dominik Professor +47 22840118 hafliger@ifi.uio.no elektronikk, mikroelektronikk, nanoelektronikk, Livsvitenskap, integrerte kretser, nevromorfe systemer, bildesensorer, maskinlæring, mikroimplantater
Kjelgård, Kristian Gjertsen Førsteamanuensis +47 22840914 kristigk@ifi.uio.no
Kyrvestad, Olav Stanly Senioringeniør +47 22852412 +47 93401045 (mob) olavky@ifi.uio.no Innkjøp, HMS, Elektronikk, Nanoelektronikk og robotikk, CAD, IT-støtte til utdanning, IT-støtte til forskning
Lande, Tor Sverre Professor +47 22852455 +47 95107155 (mob) bassen@ifi.uio.no Analog, Wireless, Mixed-signal, Livsvitenskap - life science, Technology, Impulse radio, RFID, LifeNanoelectronics, UWB, Radar
Michaelsen, Jørgen Andreas Førsteamanuensis jorgenam@ifi.uio.no
Nematzadeh, Mozhdeh Stipendiat mozhdehn@ifi.uio.no
Næss, Sigbjørn Førsteamanuensis +47 22852410 sigbjorn@ifi.uio.no
Nøvik, Steffen Stipendiat steffeno@ifi.uio.no
Quinn, Candice Stipendiat candiceq@ifi.uio.no
Sølhusvik, Johannes Førsteamanuensis johasol@ifi.uio.no
Wisland, Dag T Professor +47 22852705 +47 91367679 (mob) dagwis@ifi.uio.no
Østby, Joar Martin Førsteamanuensis joar@ifi.uio.no