English

Forskningsgruppe for robotikk og intelligente systemer (ROBIN)

Postadresse Postboks 1080 Blindern, 0316 Oslo
Besøksadresse Gaustadalléen 23 B
Ole-Johan Dahls hus
0373 Oslo
Stedkode 150546

Ansatte

Listen inneholder 14 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Elle, Ole Jacob Professor II oleje@ifi.uio.no Robotikk, Rekonfigurerbar maskinvare, Kunstig intelligens, Evolusjon, Adaptive systemer
Ellefsen, Kai Olav Førsteamanuensis kaiolae@ifi.uio.no Kunstig Intelligens, Dyp Læring, Evolusjonære Algoritmer, Forsterkningslæring, Kunstig Liv
Glette, Kyrre Førsteamanuensis +47 22841695 kyrrehg@ifi.uio.no Robotikk, Kunstig intelligens, Evolusjonær beregning, Evolverbar maskinvare, Biologi-inspirert beregning, Maskinlæring
Hafting, Yngve Universitetslektor +47 22841691 +47 41120878 (mob) yngveha@ifi.uio.no Mekatronikk, 3D-printing, Elektronikk, HDL, FPGA, VHDL, Programråd
Høvin, Mats Erling Førsteamanuensis +47 22840823 matsh@ifi.uio.no Robotikk, Kunstig intelligens, Adaptive systemer, Biologi-inspirert beregning, Evolusjonær beregning, Evolverbar maskinvare
Noori, Farzan Stipendiat farzanmn@ifi.uio.no
Nordmoen, Jørgen Halvorsen Stipendiat jorgehn@ifi.uio.no
Nygaard, Tønnes Stipendiat tonnesfn@ifi.uio.no Robotikk, Kunstig intelligens, Dyp læring, Maskinlæring, Evolusjonær Robotikk
Nymoen, Kristian Førsteamanuensis +47 22841693 krisny@ifi.uio.no
Skogstad, Ståle Andreas van Dorp Førsteamanuensis +47 22841692 savskogs@ifi.uio.no
Søyseth, Vegard Overingeniør +47 22841642 +47 99458480 (mob) vegardds@ifi.uio.no 3D-printing, CAD, Innkjøp, Elektronikk, Varaverneombud lab
Tørresen, Jim Professor +47 22852454 +4792846669 (mob) +47 92846669 jimtoer@ifi.uio.no Robotikk, Kunstig intelligens, Adaptive systemer, AI, Rekonfigurerbar maskinvare, Biologi-inspirert beregning, Evolusjonær beregning, Evolverbar maskinvare
Veenstra, Frank Postdoktor frankvee@ifi.uio.no
Wold, Alexander Førsteamanuensis +47 22840897 alexawo@ifi.uio.no