English

Forskningsgruppen for språkteknologi (LTG)

Postadresse Postboks 1080 Blindern, 0316 Oslo
Besøksadresse Gaustadalléen 23B
Ole-Johan Dahls hus
0373 Oslo
Telefon +47-22852410
Stedkode 150556

Ansatte