English

Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse (IFI) (IFIRITMO)

Postadresse Forskningsveien 3A, 0373 OSLO
Besøksadresse Forskningsv. 3A
Harald Schjelderups hus
0373 OSLO
Stedkode 150595

Ansatte

Listen inneholder 3 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Fuhrer, Julian Stipendiat julianpf@ifi.uio.no Synthesis
Martin, Charles Postdoktor +47-92014165 (mob) +47 920 14 165 charlepm@ifi.uio.no
Wallace, Benedikte Stipendiat benediwa@ifi.uio.no Maskinlæring, Musikk og bevegelse