English

Forskningsgruppen for design av informasjonssystemer (DESIGN)

Postal address Postboks 1080 Blindern, 0316 Oslo
Visiting address Gaustadalléen 23B
Ole-Johan Dahls hus
0373 Oslo
Org. Unit ID 150562