English

Digitalisering og Entreprenørskap (DIGENT)

Postadresse Postboks 1080 Blindern, 0316 Oslo
Besøksadresse Gaustadalléen 23 B
Ole Johan Dahls hus
0373 OSLO
Telefon +47-22852410
E-post ifiadm@ifi.uio.no
Stedkode 150590

Ansatte

Listen inneholder 34 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Aanestad, Margunn Professor +47-22852545 margunn@ifi.uio.no
Andersen, Lars Espen Førsteamanuensis eanders@ifi.uio.no
Bygstad, Bendik Professor +47-22840109 +4797658061 (mob) +47 97658061 bendikby@ifi.uio.no
Clausen, Tommy Høyvarde Førsteamanuensis tommyhc@ifi.uio.no
Culén, Alma Leora Professor +47-22852494 almira@ifi.uio.no design, transition design, interaksjonsdesign, forskning gjennom design, bruk
Erikson, Truls Professor +47-22840928 trulser@ifi.uio.no Entreprenørskap
Falck, Jens Petter Førsteamanuensis, Seniorrådgiver - Entreprenørskap +47 22 85 25 30 j.p.falck@sfe.uio.no
Fossum, Kristoffer Stipendiat kristofo@student.matnat.uio.no
Gan, Dennis Stipendiat dygan@ifi.uio.no
Gaver, William Wirt Professor II billg@ifi.uio.no
Grisot, Miria Forsker +47-22852409 miriag@ifi.uio.no
Hansen, Tor Borgar Førsteamanuensis +47-91140758 (mob) t.b.hansen@sfe.uio.no
Hanseth, Ole Professor +47-22852431 +47-95908509 (mob) oleha@ifi.uio.no
Hukkelberg, Ivar Stipendiat ivarhuk@ifi.uio.no
Ingstad, Eline Synneva Lorentzen Universitetslektor II - Digitalization and Entrepreneurship e.s.l.ingstad@sfe.uio.no Entreprenørskap, sosialt entreprenørskap, impact investments, venture filantropi, bærekraft
Junge, Ines Stipendiat inespj@ifi.uio.no
Karahasanovic, Amela Førsteamanuensis +47-22067873 amela@ifi.uio.no
Kempton, Alexander Moltubakk Stipendiat alexansk@ifi.uio.no
Kjøde, Svein Gunnar Stipendiat +47-97585714 sveingkj@ifi.uio.no
Korsgaard, Steffen Førsteamanuensis steffko@ifi.uio.no
Leunbach, Daniel Universitetslektor +47-22840927 +47 98 83 70 24 daniel.leunbach@sfe.uio.no Entreprenørskap, Innovasjon, Strategi
Løvdal, Nicolai Solberg Førsteamanuensis n.s.lovdal@sfe.uio.no Entreprenørskap
Morland, Marie Lowzow Universitetslektor marielow@ifi.uio.no
Pershina, Raissa Stipendiat +47-22852535 409 60 887 raissa.pershina@sfe.uio.no
Pettersen, Lene Førsteamanuensis lenpe@ifi.uio.no
Rolfsen Grønsund, Tor Universitetslektor II torrg@sfe.uio.no Digitalisering, Entreprenørskap
Rolland, Knut-Helge Ronæs Førsteamanuensis +47-92882331 knutr@ifi.uio.no digitalisering, digital innovasjon, smidige praksiser, prosjektledelse, forskningsmetode, Information systems, case studies, Tverrfaglig, IT styring
Schneider, Alice Frantz Stipendiat alicefr@ifi.uio.no
Skjerstad, Tronn Å. Førsteamanuensis tronnas@ifi.uio.no
Soppe, Birthe Førsteamanuensis +47-22840919 birthe.soppe@sfe.uio.no Entrepreneurship, Innovation, Institutional Theory, Organizations, Sustainability, Green Industries
Van Der Velden, Maja Førsteamanuensis +47-22852816 majava@ifi.uio.no menneskerettigheter, bærekraftige teknologi, bærekraftsmålene, deltakende design, e-avfall, kjønn, regulering, reparasjon, resirkulering
Zhao, Yangyang Førsteamanuensis +47-22840926 yangyz@ifi.uio.no Organizational learning, Human-centered design, Systems engineering, Complex systems, Disruptive innovation and Open innovation
Østmo, Elise Student ingereo@student.matnat.uio.no
Øvrelid, Egil Postdoktor egilov@ifi.uio.no