Norwegian

Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse (IFI) (IFIRITMO)

Postal address Postboks 1133 Blindern, 0318 OSLO
Visiting address Forskningsv. 3A
Harald Schjelderups hus
0373 OSLO
Org. Unit ID 150595