English

RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse (IFI) (IFIRITMO)

Postadresse Postboks 1133 Blindern, 0318 OSLO
Besøksadresse Forskningsv. 3A
Harald Schjelderups hus
0373 OSLO
Stedkode 150595