Persons tagged with «EU»

Name Phone E-mail Tags
Johnsen, Dyveke Research adviser +4722840560 +4798878742 dyvekej@ifi.uio.no Ekstern finansiering, Kontrakter, Forskningsadministrasjon, Forskningsstøtte, EU, H2020