Dag Langmyhr

Lecturer
Image of Dag Langmyhr
Norwegian version of this page
Phone +47-228 52450
Mobile phone +47-95748539
Room 9461
Username
Visiting address Ole-Johan Dahl's house Gaustadalleen 23 D NO-0373 Oslo
Postal address P O box 1080 Blindern NO-1080 Oslo

Academic interests

 • Programming and programming languages
 • Digital typography
 • Didactics
 • System administration

Higher education and employment history

Educated at the University of Oslo and Heriot-Watt University, Edinburgh, Scotland

Appointments

 • Head of studies
 • Head NTUG (Nordic TeX Users Group)
Tags: Education, Programming languages, Document storage, Digital typography, LaTeX

Publications

 • Mirmotahari, Omid; Berg, Yngvar; Langmyhr, Dag; Fremstad, Ester & Damsa, Crina I. (2018). Studentaktivisering gjennom bruk av hverandrevurdering for førstesemesters studenter i Canvas LMS: en forsøksstudie.. NIK: Norsk Informatikkonferanse.  ISSN 1892-0713.  1(1) . doi: http://ojs.bibsys.no/index.php/NIK/article/view/521
 • Bostrøm, Edgar; Bø, Ola; Langmyhr, Dag & Rydland, Terje (2009). Hva er behovet for kompetanseheving hos IT-lærerne i dagens videregående skole?, I: Trond Aalberg (red.),  Norsk Informatikk Konferanse 2009.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2491-7.  Kapittel.  s 121 - 129 Show summary

View all works in Cristin

 • Langmyhr, Dag Frette (red.) (2005). Norsk informatikkonferanse NIK'2005. Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 82-519-2081-7.  188 s.
 • Langmyhr, Dag Frette (red.) (2004). Norsk informatikkonferanse NIK'2004. Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 82-519-2004-3.  224 s.
 • Langmyhr, Dag Frette (ed.) (2004). Proceedings of Norwegian Informatics Conference (NIK). Tapir Akademisk Forlag.
 • Langmyhr, Dag Frette (red.) (2003). Norsk informatikkonferanse NIK'2003. Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 82-519-1916-9.  270 s.

View all works in Cristin

 • Langmyhr, Dag & Häfliger, Philipp (2013). Computer architecture -- compendium for INF2270.
 • Krogdahl, Stein & Langmyhr, Dag (2012). Cb og kompilatoren hans -- kompendium for INF2100.
 • Bostrøm, Edgar; Bø, Ola; Langmyhr, Dag & Rydland, Terje (2009). Hva er behovet for kompetanseheving hos IT-lærerne i dagens videregående skole?.
 • Krogdahl, Stein & Langmyhr, Dag (2009). RusC og Rask -- Kompendium til INF2100.
 • Bostrøm, Edgar; Bø, Ola; Langmyhr, Dag & Rydland, Terje (2008). Informasjonsteknologifaget og skoleverket - en bakgrunn og handlingsplan for Norsk Informatikkråd.
 • Krogdahl, Stein; Langmyhr, Dag Frette & Nordhagen, Else (2006). Fra Minila til Flink via Java.

View all works in Cristin

Published Nov. 4, 2010 2:03 PM - Last modified Aug. 26, 2014 11:56 PM