Gisle Hannemyr

Image of Gisle Hannemyr
Norwegian version of this page
Phone +47-22852432
Mobile phone +47-90553659
Room 7467
Username
Visiting address Gaustadalléen 23B Ole-Johan Dahls hus 0373 OSLO
Postal address Postboks 1080 Blindern 0316 OSLO

Academic Interests

 

Teaching

INF5270

Publications

  • Hannemyr, Gisle; Liestøl, Gunnar; Lüders, Marika & Rasmussen, Terje (2015). Digitale Medier. Teknologi, anvendelser og samfunn. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215025025.  217 s.
  • Liestøl, Gunnar; Fagerjord, Anders & Hannemyr, Gisle (2009). Sammensatte tekster. Arbeid med digital kompetanse i skolen. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-27826-7.  166 s.

View all works in Cristin

  • Hannemyr, Gisle (2014). EU-dom: Godt nytt for demokratiet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
  • Hannemyr, Gisle (2014). Rettighetshåndtering og lisensiering av læremidler ved MOOC, I:  NOU 2014: 5 - MOOC til Norge. Nye digitale læringsformer i høyere utdanning.  Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon.  ISBN 978-82-583-1198-7.  Vedlegg 2.  s 102 - 106
  • Schartum, Dag Wiese; Hannemyr, Gisle & Tranvik, Tommy (2014). Use of personal locationdata by the police : Technologies, experiences and assessments of effects. Complex. 1/2014.
  • Hannemyr, Gisle (2012). Biometri - kommentar til N. Y. Liu. Lov & Data.  ISSN 0800-7853.  (110), s 12- 14
  • Hannemyr, Gisle (2011). Opprører med kontrollbehov. Walter Isaacson: Steve Jobs. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  101(43), s 41
  • Hannemyr, Gisle (2009). Nettnøytralitet - økonomi eller politikk?, I: Heidi Grande Røys (red.),  Delte meninger. Om nettets sosiale side.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215014968.  kapittel.  s 94 - 105
  • Hannemyr, Gisle (2009). Personvern i deltagerskapte, rike medier, I: Heidi Grande Røys (red.),  Delte meninger. Om nettets sosiale side.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215014968.  kapittel.  s 161 - 175
  • Hannemyr, Gisle; Lunde, Kjellbjørg; Coll, Line Marianne; Ulrichsen, Christine Lie & Bygrave, Lee Andrew (red.) (2009). NOU 2009:1 Individ og integritet. Personvern i det digitale samfunnet. NOU - Norges offentlige utredninger. 1.

View all works in Cristin

Published Nov. 4, 2010 1:56 PM - Last modified Dec. 6, 2013 12:40 PM