Lars Groth

Image of Lars Groth
Norwegian version of this page
Phone +47 92864971
Mobile phone +47 92864971
Room 6462
Username
Visiting address N-0373 Oslo Gaustadalléen 23B Ole-Johan Dahls hus
Postal address Postboks 1080 Blindern 0316 OSLO

Publications

View all works in Cristin

 • Groth, Lars (2005). Lederen, organisasjonen og informasjonsteknologien. Fagbokforlaget.  ISBN 82-450-0268-2.  375 s. Show summary
 • Groth, Lars (1999). Future Organizational Design - The Scope for the IT-based Enterprise. John Wiley & Sons.  ISBN 0-471-98893-6.  448 s.

View all works in Cristin

 • Groth, Lars (2011). Elektronisk samhandling i et organisasjonsmessig perspektiv.
 • Groth, Lars (2011). Forskningen på organisasjonsstruktur: Selvforskyldt irrelevans og behovet for et omforent begrepsapparat.
 • Groth, Lars (2011). Fra elektronisk regnemaskin til samhandlingsteknologi.
 • Groth, Lars (2010). Elektronisk samhandling i et organisasjonssosiologisk perspektiv.
 • Groth, Lars (2010). Forslaget bør begraves. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Groth, Lars (2010). Gjedrem, boligprisene og eiendomsskatten. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Groth, Lars (2010). Mennesker og datamaskiner i et organisasjonssosiologisk perspektiv.
 • Groth, Lars (2010). Misforstått beundring av Kina. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Groth, Lars (2010). Myten om Oslos offentlige livsgrunnlag. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Groth, Lars (2005). Endringsledelse som forutsetning for suksessfull modernisering.
 • Groth, Lars (2005). Forskning som idrett. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Groth, Lars (2005). Forutsetninger for vellykket modernisering med elektronisk innkjøp.
 • Groth, Lars (2005). IT og organisasjon i et nøtteskall.
 • Groth, Lars (2005). Prosjektgjennomføring uten tårer.
 • Groth, Lars (2005). Sentralisering av IT - er det helsebringende?.
 • Groth, Lars (2005). Sentralisering av IT - er det helsebringende?.
 • Groth, Lars (2005, 07. desember). Verktøy for ledere i IT-nød. Rådgiver avliver mange av IT-mytene.  Stat og Styring.
 • Valen, Marit Støre; Larssen, Anne Kathrine; Olsson, Nils; Steen-Hansen, Anne Elise; Hansen, Geir Karsten; Jensø, Monica; Groth, Lars & Haugen, Tore I (2005). Framtidens fleksible sykehus - et forprosjekt.
 • Valen, Marit Støre; Olsson, Nils; Hansen, Geir Karsten; Haugen, Tore I; Jensø, Monica & Groth, Lars (2005). The Flexible Hospitals of Tomorrow.
 • Groth, Lars (2004). Forskningsfond er de beste pensjonsfond. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Groth, Lars (2004). Hva kjennetegner dem som lykkes?.
 • Groth, Lars (2004). Prosjektgjennomføring og gevinstrealisering.
 • Groth, Lars (2004). Trender, fordeler og ulemper ved ulik organisering av administrasjons- og støttefunksjoner.
 • Groth, Lars (2003). Company Strategy, IT strategy, and IT Projects.
 • Groth, Lars (2003). Elektronisk forretningsdrift - suksesskriterier: Driftsfasen.
 • Groth, Lars (2003). Elektronisk forretningsdrift - suksesskriterier: Planlegging.
 • Groth, Lars (2003). Elektronisk forretningsdrift - suksesskriterier: Prosjektgjennomføring.
 • Groth, Lars (2003). Good Management - the Simple Key to Successful IT Implementations. Economic Trends (Helsinki).  ISSN 1457-6287.  (1), s 7- 10
 • Groth, Lars (2003). People, IT, and Organization.
 • Groth, Lars (2003). The New Organizations - Toward the Model-Driven Organization.
 • Groth, Lars (2003, 01. februar). Theory and Practice Intertwined: an Interview with Lars Groth.
 • Groth, Lars (2002). Anbuds- og prosjektgjennomføring - tips og erfaringer fra IT-prosjekter.
 • Groth, Lars (2002). Company Strategy, IT strategy, and Organisation.
 • Groth, Lars (2002). Information technology, Humans, and Organizational Structure.
 • Groth, Lars (2002). Modernisering av offentlig sektor - nytte for næringsliv og publikum?.
 • Groth, Lars (2002). Organisasjonsmessige utfordringer ved høy endringstakt.
 • Groth, Lars (2002). The New Organizations - Toward the Model-Driven Organization.
 • Groth, Lars (2000). Den nye økonomien - hva skjer i organisasjons- og arbeidslivet?.
 • Groth, Lars (2000). Hvordan internett vil forandre forholdet mellom myndigheter og innbyggere, kunder og leverandører.
 • Groth, Lars (2000). IT i organisasjoner - motor og tvangstrøye.
 • Groth, Lars (2000). IT, organisasjon og ledelse.
 • Groth, Lars (2000). Nye kunster for gamle hunder? Omstilling i etablerte organisasjoner.
 • Groth, Lars (2000). Papiruavhengig - innen 2005(?).

View all works in Cristin

Published Nov. 4, 2010 1:55 PM - Last modified Jan. 25, 2016 3:01 PM