Svein Anton Hovde

Senior Lecturer - Digitalisation
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Gaustadalléen 23B 0373 Oslo
Postal address Postboks 1080 0316 Oslo

Publications

  • Hovde, Svein Anton; Kalleberg, Ragnvald & Borgen, Svein Ole (1991). Ikom A/S: Nye roller for klubben, I: Nils Arne Bakke & Svein Ole Borgen (red.),  Medvirkning i praksis. Fagforeningsstrategier for bedriftsutvikling. Vol. 4.  FAFO.  ISBN 8274220641.  Kapittel 2.  s 42 - 65
  • Kalleberg, Ragnvald; Hovde, Svein Anton & Borgen, Svein Ole (1991). Medeie, verdiskaping og arbeidsmiljø. Søkelys på arbeidsmarkedet.  ISSN 0800-6199.  (1), s 79- 96

View all works in Cristin

Published Dec. 6, 2013 10:08 AM