MEDIMA - Multimodal medical imaging and image analysis

Vi er blitt et av fakultetets endringsmiljøer noe som betyr finansiering av PhD-stillinger og samarbeid med nye miljøer. Les mer på bloggen til Sverre.

Published Dec. 11, 2014 12:04 PM - Last modified Dec. 11, 2014 12:06 PM