CFP Sikkerhetsfestivalen 2019

Sikkerhetsfestivalen 2019 søker bidrag

Forslag til foredrag ønskes


Vi ønsker ditt bidrag til Sikkerhetsfestivalen 2019. Send inn forslag til foredrag og annet innhold av faglig karakter som kurs, workshops, konkurranser, debatter, hackathons med mer. Se bidragsutlysning.

Vi ønsker bidrag fra hele fagområdet, både teoretiske og praktiske tilnærminger. Erfaringsforedrag er alltid populært!

Det eneste vi ikke ønsker oss er direkte produkt- eller leverandørpresentasjoner. Det kommer en egen sponsorinvitasjon.

Kjenner du noen andre som kunne hatt lyst til å bidra? Send oss navnet på personen, så tar vi kontakt.

Svarfrist er 15.Februar 2019 og forslag kan sendes til cfp@isf.no

Forslaget må inneholde: 

  • Tittel på bidraget
  • Kort beskrivelse av innhold
  • Navn og tittel på arrangør/foredragsholder

Send ditt forslag på e-post til cfp@isf.no

Som bidragsyter deltar du gratis på hele festivalen.


Arrangører av Sikkerhetsfestivalen 2019: 

Published Dec. 22, 2018 6:44 PM - Last modified Jan. 2, 2019 11:43 AM