IKTPLUSS-bevilgning til IFI-prosjekt

SANT-prosjeket ved Språkteknologi-gruppen fikk innvilget IKTPLUSS-midler.

SANT: Sentiment Analysis for Norwegian Text er ett av 13 IKT-forskningsprosjekter innenfor "Data og tjenester overalt" som fikk tildelt IKTPLUSS-midler.

Prosjektene skal bidra til å flytte forskningsfronten bl.a. innenfor Tingenes internett, kunstig intelligens, autonome systemer, robotikk og virtuelle omgivelser. De vil bidra til viktig kompetansebygging og skape nye muligheter på kortere eller lengre sikt.

Les mer hos forskningsrådet.no

Publisert 11. jan. 2018 15:28 - Sist endret 11. jan. 2018 15:28