Prøveforelesning: Amirhosein Taherkordi

M.Sc. Amirhosein Taherkordi ved Institutt for informatikk avholder prøveforelesning over emnet: “On the integration of mobile and cloud computing”

Tid og sted for disputasen

29. september 2011 kl. 11.15, Kristen Nygaards sal (5370)

Kontakt

Lena Korsnes

Published Sep. 20, 2011 5:28 PM - Last modified Mar. 12, 2013 12:25 PM