Prøveforelesning: Gyrd Brændeland

Cand.philol. Gyrd Brændeland ved Institutt for informatikk avholder prøveforelesning over oppgitt emne: “Model-driven security”

Tid og sted for disputasen

15. juli kl 13:15 Seminarrom C (3437)

Kontakt

Lena Korsnes

Published July 4, 2011 9:26 AM - Last modified Mar. 12, 2013 12:25 PM