Prøveforelesning: Ahmed Elmokashfi

M.Sc. Ahmed Elmokashfi ved Institutt for informatikk avholder prøveforelesning over oppgitt emne:“Tradeoffs of Cloud Computing”.

Tid og sted for disputasen

19. mai kl 12:00 rom ”Storstua”

Kontakt

Else Marie Lingås

Published May 16, 2011 12:50 PM - Last modified Mar. 19, 2012 10:33 AM