Prøveforelesning: Farshad Moradi

M.Sc. Farshad Moradi ved Institutt for informatikk avholder prøveforelesning over emnet: “Multi gate devices”

Tid og sted for disputasen

14. oktober 2011 kl. 14.15, Lille auditorium, Kristen Nygaards hus

Kontakt

Lena Korsnes

Published Sep. 30, 2011 10:23 AM - Last modified Mar. 12, 2013 12:25 PM