Prøveforelesning: Harald Holone

M.Sc. Harald Holone ved Institutt for informatikk avholder prøveforelesning over emnet: “Participatory Design of Social Media: Challenges and Opportunities”

Tid og sted for disputasen

6. oktober 2011 kl. 16.00, Kristen Nygaards sal (5370) (merk endring i tidspunkt)

Kontakt

Lena Korsnes

Published Sep. 22, 2011 9:37 AM - Last modified Mar. 12, 2013 12:26 PM