Prøveforelesning: Hadi Hemmati

M.Eng. Hadi Hemmati  ved Institutt for informatikk avholder prøveforelesning over oppgitt emne: “Mutation testing myths and facts”

Tid og sted for disputasen

13. mai kl 13:00 i rom ”Storstua”

Published May 2, 2011 9:51 AM