Prøveforelesning: Anh Tuan Nguyen

M.Sc. Anh Tuan Nguyen ved Institutt for informatikk avholder prøveforelesning over oppgitt emne:“Preserving Privacy in the Internet”.

Tid og sted for disputasen

19. mai kl 15:15 Seminarrom C (3437)

Kontakt

Else Marie Lingås

Published May 16, 2011 9:27 AM - Last modified Mar. 19, 2012 10:33 AM