Prøveforelesning: Peter Nussbaum

M.Sc. Peter Nussbaum ved Institutt for informatikk avholder prøveforelesning over oppgitt emne:“The problems of proofing on displays and paper”.

Tid og sted for disputasen

13. mai kl 13:15 Seminarrom Pascal (2452)

Kontakt

Else Marie Lingås

Published May 2, 2011 10:06 AM - Last modified Mar. 19, 2012 10:34 AM