Prøveforelesning: Petter Risholm

M.Sc. Petter Risholm ved Institutt for informatikk avholder prøveforelesning over oppgitt emne:“Manifold Learning in Medical Image Analysis”.

Tid og sted for disputasen

31. mai kl 13:15 seminarrom C

Kontakt

Else Marie Lingås

Published May 19, 2011 12:56 PM - Last modified Mar. 19, 2012 10:34 AM